Archives

Volgorde per auteur

 

Met de raad op pad

Op 26 september bezoekt de gemeenteraad het dorp Mariënheem om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De leden van de gemeenteraad horen graag wat er leeft in Mariënheem, waar zijn de Mariënhemers trots op, wat willen ze graag veranderd zien in hun dorp. Een goed moment om dit te laten horen en te laten zien op 26 september aanstaande. Start is om 19.00 uur vanaf de Schalm in Mariënheem.

Pitches
Drie jaar geleden was de raad ook op pad in Mariënheem en konden inwoners pitchen (in 2 minuten aangeven waar je aandacht voor wilt vragen). Bijvoorbeeld Stichting ’t As-Spel over een beter sportklimaat, diverse pitches gingen over de N35 en verkeersveiligheid, de projectgroep ‘geloven’ over het inhoudelijk en financieel gezond houden van het kerkgebouw, een andere wens was om een kroeg in Mariënheem te realiseren en inmiddels is Mariënheem een skatebaan rijker.

In gesprek
Op 26 september bezoekt de gemeenteraad Mariënheem opnieuw. De opzet is deze keer iets anders. Inwoners uit Mariënheem gaan ‘met de raad op pad’ door Mariënheem, waarbij de raad na afloop graag in gesprek wil met inwoners en ondernemers. Er is dan de mogelijkheid twee minuten te pitchen. Dit kan alleen en natuurlijk ook als groep. Dit gesprek vindt plaats na de wandeling, in Gemeenschapscentrum de Schalm. Op deze avond zijn ook medewerkers van de gemeente Raalte aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over onderwerpen die te maken hebben met Beheer en Onderhoud, Sociaal Domein en Verkeer.

Hoe verder
Na deze avond wordt samen met de mensen die gepitcht hebben, gekeken of en hoe de raad verder kan helpen.

Als inwoners of ondernemers nu al een idee hebben over onderwerpen die ze onder de aandacht willen brengen dan kan dit gemaild worden naar griffie@raalte.nl. Voor verdere informatie verwijzen we naar www.raalte.nl/metderaadoppad

Het bericht Met de raad op pad verscheen eerst op Salland TV.

Advies woningbouw Luttenberg ter besluitvorming naar de gemeenteraad

In Luttenberg is er behoefte aan een nieuwe woningbouwlocatie. Maar welke locatie is het meest geschikt? Die vraag is samen met het dorp beantwoord. Een uitgebreide locatiestudie en de input van de inwoners leidden tot een advies over de locatiekeuze aan het college. Het college heeft het advies overgenomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
Het rapport is te lezen en downloaden op www.raalte.nl/woningbouw-luttenberg.

Locatie
In het rapport wordt locatie Luttenbergerweg voorgesteld als nieuwe woningbouwlocatie in Luttenberg. Deze locatie blijkt na beoordeling van alle input het meest geschikt. Dat vinden de inwoners van het dorp ook. Eerder riep de gemeente hen op online een voorkeurslocatie inclusief bijbehorende argumentatie door te geven. Dit hebben 661 inwoners gedaan. 48,9% gaf de voorkeur aan locatie Luttenbergerweg. 26,6% gaf de voorkeur aan locatie Lemelerweg en 24,5% aan locatie Elskampweg. Zoals vooraf aangegeven speelde ook de argumentatie een belangrijke rol.
Wethouder Wagenmans: “We hebben samen met het dorp een bijzonder proces doorlopen. De inwoners van Luttenberg hebben duidelijk van zich laten horen. Daar ben ik blij om, want zo komen we samen tot een nieuwe woningbouwlocatie.

Besluitvorming
De gemeenteraad bepaalt welke locatie daadwerkelijk uitgewerkt zal worden voor woningbouw. Tijdens een openbaar rond-de-tafelgesprek in Luttenberg kunnen inwoners met de raad in gesprek over het rapport. Deze bijeenkomst vindt op donderdag 3 oktober plaats. De besluitvorming volgt naar verwachting een week later op donderdag 10 oktober. Voor de toekomstige locatie geldt dat er nog ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden met een verdere uitwerking en onderbouwing van de plannen.

Het bericht Advies woningbouw Luttenberg ter besluitvorming naar de gemeenteraad verscheen eerst op Salland TV.

Dit jaar alweer de 23e Appelloop

Op 18 september a.s. wordt de drieëntwintigste Appelloop georganiseerd als start van het Olsterfeest. In de jaren 90 hebben Frans Driessen en William Kleinboneschate het initiatief genomen om een hardloopwedstrijd in Olst te organiseren. De eerste tien jaar zijn het ook Frans en William geweest die de gehele organisatie naar zich toe hebben getrokken. Op dit moment bestaat de organisatie Stichting Olst-Wijhe in Beweging uit de volgende vijf Olstenaren: Marinus Jaspers, Frank Jansen van der Sligte, Gemma Harmelink, Tino Verburg en Leo Pelgröm.

Het aantal deelnemers is ondertussen gegroeid tot boven de 700. Elektronische tijdwaarneming waarbij de tijden van alle lopers worden geregistreerd wordt gezien als een vanzelfsprekendheid. Toch, is de sfeer van het gezellige kleinschalige loopevenement behouden. Nog steeds gaat iedere deelnemer van de 5 en 10 km met een zak appels naar huis. De kinderen krijgen een herinneringsmedaille en een appel.
Nieuwe sponsors
Om de inschrijfkosten laag te houden en de kinderen t/m 12 jaar gratis te laten meedoen, doen wij een beroep op vele plaatselijke en regionale sponsors. Wij zijn blij dat we kunnen melden dat wij met ingang van deze jaargang ondersteund worden door maar liefst 3 topsponsors; dit zijn Elshof Metaaldak, Isfordink Olst Bedrijfswageninrichting en Notariaat Salland, vestiging Olst.

Wijzigingen
In het verleden kreeg de klas van het snelste meisje het gewicht van het meisje in appels op school gebracht. We hebben gemeend deze prijs genderneutraal te maken. Vanaf dit jaar krijgen het snelste meisje en de snelste jongen een kist vol met appels op hun school bezorgd.
Voor de snelste heer en dame uit de gemeente Olst-Wijhe op de vijf en tien kilometer zijn er afzonderlijke prijzen en eervolle vermeldingen. Ook wordt de oudste gefinishte dame en heer van de 5 of 10 km in het zonnetje gezet.

Bedrijvenloop
De Bedrijvenloop gaat over 5 km. Bedrijventeams bestaan uit minimaal drie personen en maximaal vijf personen. Een team bestaande uit alleen dames krijgt tijd in mindering gebracht. Voor meer informatie; zie www.appelloop.nl Om te corresponderen over de bedrijvenloop kan gebruik gemaakt worden van het volgende mailadres en telefoonnummer: bedrijvenloop@appelloop.nl en 06-51200995 (Tino).

Programma
Het programma is ten opzichte van vorige jaar niet veranderd. Er wordt om 17:30 uur begonnen met de kinderlopen voor verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij starten de jongens en de meisjes in de twee jongste categorieën apart omdat er op die leeftijd een behoorlijk krachtsverschil is tussen jongens en meisjes. De meisjes werden in het verleden regelmatig bij de start omver gelopen. Voor de volwassenen en jong volwassenen zijn er de vijf en de tien kilometer.

Sluitingstijd inschrijving
De laatste vernieuwing die nog te melden valt is de sluitingstijd van de inschrijving. In verband met de nodige voorbereidingstijd om de deelnemerslijsten gereed te krijgen is besloten om de sluitingstijd te vervroegen naar 17 september om 18:00 uur.

Het bericht Dit jaar alweer de 23e Appelloop verscheen eerst op Salland TV.

Stofexplosie bij specerijenbedrijf aan de Ambachtsweg

Bij Arva Specerijen in Wijhe zijn woensdagmiddag drie mensen gewond geraakt door een stofexplosie. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Tenminste één slachtoffer heeft ‘flinke brandwonden’ opgelopen. Voorafgaand aan de explosie ontstond een kleine brand. Bij het specerijenbedrijf brak woensdagmiddag rond half drie door nog onbekende oorzaak een brandje uit in een machine, onderdeel van het productieproces. Daarna volgde een explosie.

Het bericht Stofexplosie bij specerijenbedrijf aan de Ambachtsweg verscheen eerst op Salland TV.

Lezing: VONDST! Het verhaal achter het object

Deventer Verhaal/Museum De Waag en Archeologie Deventer organiseren ook dit jaar weer een historische lezingenreeks. Donderdag 19 september 2019 om 20.00 uur vindt de eerste lezing van het nieuwe seizoen plaats in het Auditorium van het Stadskantoor. De lezing ‘VONDST! Het verhaal achter het object’ neemt u mee langs mooie vondsten en hun verhalen uit Deventer. Sprekers zijn Deventer archeologen Bart Vermeulen en Emile Mittendorff.

IJsselvondsten
Niet alleen afgelopen zomer stond het water in de IJssel laag, ook in de jaren daarvoor kwamen er delen langs de rivier droog te liggen. Verschillende mensen hebben tijdens wandelingen de mooiste vondsten verzameld. De objecten zelf zijn mooi, maar juist het verhaal achter de vondst geeft een extra laag. De vondsten geven een prachtige inkijk in het leven in een middeleeuwse stad. De vondsten lopen uiteen van middeleeuwse donderkloten (kanonskogels), ruitersporen, zwaarden, dolken en fragmenten van maliënkolders tot pelgrimshoorns en een koekmal met een afbeelding van een zogenaamde morisken of morendans.

Stadhuiskwartier
Het Stadskantoor staat er al weer enige jaren. De archeologische opgraving voorafgaand aan de bouw, leverde een schat aan informatie en honderdduizenden vondsten op. Het verhaal van een deel van deze vondsten is eerder op verschillende manieren al verteld, maar er zijn nog genoeg vondsten en verhalen die ook aandacht verdienen. Bijvoorbeeld een prachtige leren boekkaft uit een beerput of Deventers oudste slot uit een afgebrand huis uit de 11de eeuw. Op bisschoppelijke ridders wijst mogelijk de vondst van een schildknop uit dezelfde periode.
Bart Vermeulen en Emile Mittendorff
Bart Vermeulen en Emile Mittendorff zijn beide archeoloog bij de gemeente Deventer.

Informatie
U bent donderdag 19 september van harte welkom in het Auditorium van het Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen.

Lezingenreeks
De lezing is de eerste in de nieuwe historische lezingenreeks van negen lezingen in het seizoen 2019-2020. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat.

Het bericht Lezing: VONDST! Het verhaal achter het object verscheen eerst op Salland TV.