Olst-Wijhe

Volgorde op categorie

Auto Added by WPeMatico

 

Zes jaar cel voor man uit Olst die eigen dochter misbruikte

Voor jaren seksueel misbruik van zijn eigen dochter is een 49-jarige man uit Olst tot zes jaar cel veroordeeld. Die straf had het OM ook geëist. Het misbruik begon toen zijn dochter elf jaar oud was. De handelingen gingen heel ver. De vader bekent het misbruik. De seksuele handelingen vonden plaats op vakanties, hun toenmalige thuis in Deventer, in de auto, maar ook in de kerk waar vader organist was. De incest duurde vier jaar.

Het bericht Zes jaar cel voor man uit Olst die eigen dochter misbruikte verscheen eerst op Salland TV.

Anton Bosch stopt 1 februari 2020 als wethouder Olst-Wijhe

“De jaren gaan tellen”

Anton Bosch (65 jaar) heeft de gemeenteraad verzocht om hem ontslag te verlenen per 1 februari 2020. Anton Bosch is sinds 2014 wethouder in de gemeente Olst-Wijhe. Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, economische ontwikkeling, vrijetijdseconomie, sport, cultuur en vitale voorzieningen.

Wethouder Bosch stopt omdat hij merkt dat het wethouderschap met zijn complexe politiek-bestuurlijke dynamiek en interactie met de samenleving hem in combinatie met zijn leeftijd veel kracht kost. In zijn brief aan de raad schrijft hij daarover: “Nu de jaren voor mij gaan tellen heb ik gemerkt dat het elke dag veel kracht kost om mijn ambt als wethouder in te vullen op een manier die voldoet aan de door mijzelf gestelde verwachtingen, normen en waarden. En ik vind dat zowel u als mijn directe collegecollega’s, maar ook de medewerkers van de gemeente en de inwoners en ondernemers van Olst-Wijhe recht hebben op de positieve energie en kracht die daarbij horen.”

Samen met de andere leden van het college heeft de wethouder zich ingezet voor het vertalen van de ambities uit het raadsakkoord ‘Samen Verder’ in een college uitvoeringsprogramma. De eerste effecten hiervan hebben een plaats gekregen in de begroting 2020 waarover de raad op 11 november jl. een besluit heeft genomen.

Voordat Anton Bosch wethouder werd was hij zowel in de voormalige gemeente Olst (1986-1995) als daarna in de gemeente Olst-Wijhe (2010-2014) raadslid voor de VVD.

Burgemeester Strien vindt het heel erg jammer dat de wethouder tussentijds terugtreedt, maar hij begrijpt het wel. “Anton houdt niet van half werk”, aldus de burgemeester. “In de afgelopen bijna zes jaren hebben we in het college fijn met elkaar samengewerkt. Er is in die tijd, onder soms lastige omstandigheden, samen met de raad, veel in gang gezet en tot stand gekomen. Anton is tientallen jaren zeer actief geweest in het verenigingsleven en het openbaar bestuur. Voor al zijn verdiensten zijn wij hem zeer dankbaar. In maart zullen we op passende wijze afscheid van hem nemen”.

Over de opvolging van Anton Bosch volgt binnenkort nog nadere informatie.

Het bericht Anton Bosch stopt 1 februari 2020 als wethouder Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Anton Pieck Winterfestijn in Olst

Op 7 december zijn de Sinterklaascadeautjes uitgepakt, de letters en pepernoten opgegeten en dompelen we ons heerlijk onder in de sfeer van Anton Pieck. Levendige oud-Hollandse taferelen van begin vorige eeuw worden uitgebeeld door inwoners van Olst-Wijhe en omstreken. Het zal u in verwarring brengen. “In welke tijd ben ik beland?” Personages die zo uit de tekeningen van Anton Pieck lijken te zijn gestapt, bevolken dan het centrum van Olst.

Maar dat is nog lang niet alles. Om maar wat te noemen: oude ambachten worden uitgeoefend op verschillende plekken, er is een nostalgische markt, (die overigens elk jaar groter wordt). OSV ’95 verzorgt dansvoorstellingen, de Olster Harmonie brengt winterse deuntjes ten gehore, het duo Hans Payens & Wouter Vrij laten u van passende muziek genieten. Evenals de accordeonvereniging die zal optreden “Bij de Buren”. Muziekschool Olst-Wijhe zal spelen bij Galerie van der Plas. Op het hoekje bij schoenwinkel Nobach is achtereenvolgens het Mannen-, Gemengd- en het Wereldkoor te beluisteren en Nobiz zal al zwervend door de straten hun liederen ten gehore brengen.

Winterfestijn ook Jeugdfestijn

Voor de kleinsten is er een kindercarrousel, een toverlantaarn “Laterna Magica” bij Theateratelier Toi Toi Toi, er kan stokbrood worden gebakken op een houtvuur en over de markt verspreid zijn er verschillende oud-Hollandse spellen te doen, gemaakt door ABC de Cirkel. Gerda van Dieren gaat portret tekenen in het voormalige pand van Blokker, bij boekhandel Korten wordt voorgelezen uit oude jeugdboeken en bij petit café de Olsterhof zal een korte film over Anton Pieck te zien zijn.

En o ja….. u hoeft geen honger of dorst te lijden, er is voldoende aanwezig voor de inwendige mens.

Om 16.00 uur zal de ambtsketen door burgemeester Ton Strien worden overgedragen aan de Anton Pieck Winterfestijn burgemeester Walter Dorelijers, bij het podium naast Schoenwinkel Nobach.

Ontmoet elkaar en heb het gezellig samen! Aanstaande zaterdag centrum Olst van 16.00-20.00

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kunst-en Cultuur Olst-Wijhe en Natuurlijk Olst (Ondernemersver. GO)

Nog even een praktische mededeling: Parkeren op het Kerkplein, bij Aldi en parkeerplaats Aletta Jacobsplein. www.theaterlangsdeijssel.nlHet hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Sportakkoord Olst-Wijhe versterkt samenwerking verenigingen

Voor een kleine gemeente als Olst-Wijhe scoort de gemeente goed waar het gaat om sport en bewegen. Er wordt in Olst-Wijhe bijvoorbeeld meer dan gemiddeld gefietst en gewandeld. En er zijn veel voorzieningen die dankzij alle vrijwilligers bijzonder goed in stand worden gehouden. Toch zorgen maatschappelijke ontwikkelingen als de toename van obesitas en het feit dat senioren langer thuis blijven wonen ervoor dat sport en bewegen een speerpunt is dat continue aandacht behoeft. Wethouder Anton Bosch: “Het sportakkoord Olst-Wijhe is de motor die zorgt dat verenigingen en organisaties de handen ineenslaan om nog meer mensen in beweging te krijgen.”

Het Rijk nam met het landelijk sportakkoord het initiatief om meer mensen in beweging te krijgen. In Olst-Wijhe bleek er niet veel nodig om de handen op elkaar te krijgen voor een lokaal sportakkoord. Olst-Wijhe is goed georganiseerd met een sportplatform en culturele coalitie. Ook het succes van Sportdorpen Olst-Wijhe, waarbij nieuwe, innovatieve sporten zijn ontwikkeld onder de noemer Kom van de bank! maakte dat het in Olst-Wijhe geen ingewikkelde klus was. “Mensen snappen dat je samen meer kunt bereiken. Dat is de kracht van Olst-Wijhe”, aldus wethouder Bosch.

In de afgelopen periode slaagde sportformateur Angelieke Huisman, directeur-bestuurder van ut Huus, erin om maar liefst 25 verenigingen en organisaties te committeren aan het sportakkoord Olst-Wijhe. Huisman benadrukt dat er in Olst-Wijhe voor een bredere aanpak is gekozen. “Het Manifest Nood luid onze klok legde de vinger op de zere plek. Verschillende verenigingen en organisaties kampen met dezelfde problemen. Het aantal leden daalt door de vergrijzing en doordat steeds meer mensen individueel sporten. Daarnaast is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden, vooral voor bestuursfuncties. Het sportakkoord is een akkoord van de samenleving waarin ut Huus, de gemeente, de verenigingen én inwoners een rol hebben. We onderkennen de problemen en willen ze samen oplossen. We willen allemaal een vitale, levendige gemeente. Daar draagt het sportakkoord aan bij.”

Proeftuinen

Het sportakkoord bestaat uit een aantal proeftuinen.

Proeftuin 1 – Vitale sport- en beweegaanbieders: Het doel is om innovatief aanbod te stimuleren en de samenwerking tussen sportverenigingen op het gebied van nieuwe vormen van besturen te organiseren. Ook is het de ambitie om samenwerking tussen diverse sectoren te stimuleren om tot een flexibel aanbod te komen dat past bij de behoefte van verschillende doelgroepen, met name van senioren. Hieraan werken verschillende partners mee vanuit bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs.

Proeftuin 2 – SPOC: Het Sport-, Onderwijs- en Cultuurcluster (SPOC) in Wijhe wil met haar partners een dienstverleningsconcept ontwikkelen waarbij sport, bewegen en gezonde leefstijl centraal staan. Op het SPOC zijn sport, cultuur en onderwijs bij elkaar gebracht. Er wordt samenwerking gezocht in bijvoorbeeld het benutten van elkaars locaties en kennis.

Proeftuin 3 – De inclusieve sportcultuur: Iedereen kan meedoen in Olst-Wijhe. Waar iemand niet vanzelfsprekend deelneemt, kan men op één plek terecht voor advies en doorverwijzing. Zorgpartners en sport- en beweegaanbieders werken samen voor een maximaal resultaat.

Trots op verenigingen

Wethouder Bosch: “Wij zijn een van de eerste gemeenten in de provincie die dit voor elkaar heeft gekregen. Daar ben ik trots op. Ik ben blij dat zo veel verenigingen met zo veel vrijwilligers zich willen inzetten. Dat is goed voor Olst-Wijhe. Nu kunnen we samen aan de slag.”

Op de foto van links naar rechts: wethouder  Anton Bosch, Kees van Hoof (regiocoach aangepast sporten), Michel Vierwind (Leef! en projectleider Kom van de bank), Geke Wichems (voorzitter Wijhe ’92) en Klaas Jilderda (voorzitter Rood-wit ’75).

Het bericht Sportakkoord Olst-Wijhe versterkt samenwerking verenigingen verscheen eerst op Salland TV.

Olst-Wijhe haalt alles uit de kast voor sluitende begroting

De gemeente Olst-Wijhe heeft alles uit de kast gehaald om de begroting voor 2020 sluitend te maken. De belangrijkste inkomstenbron (circa 70%) vormen de rijksuitkeringen. Die rijksuitkeringen vallen tegen. Om toch nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maakt de gemeente voor 2020 gebruik van de reserve. Dat blijkt uit de begroting die het college heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Vaste taken en lasten
De basis voor de begroting 2020 vormen de kaders die de raad in juli heeft vastgesteld in de Kadernota 2020-2023. Het grootste deel van de financiën van de gemeente gaan naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen. Zoals onderhoud openbare ruimte, onderwijs, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur e.d. De raad en het college streven er naar om de OZB niet meer dan trendmatig te verhogen. Dit is als uitgangspunt in de begroting voor 2020 opgenomen.

Beperkt nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en 2020 als overbruggingsjaar
Een klein deel van de begroting gaat naar nieuw beleid dat nodig is om ambities uit het raadsakkoord te realiseren. Om hiervoor de financiering rond te krijgen is het wel nodig geweest om minder ambitieus te zijn dan gewenst en om daarnaast ook 5% te korten op direct beïnvloedbare budgetten binnen de bestaande begroting. Deze korting op de bestaande begroting heeft consequenties voor onder meer subsidies die de gemeente verstrekt. Voor een aantal onderdelen gaat deze taakstelling pas in met ingang van 2021. Ook is de verhoging van de toeristenbelasting per 2021 onderdeel van de financiering.

Daarnaast stelt het college de raad voor om ter overbrugging van het begrotingsjaar 2020 ‘eenmalig geld’ in te zetten. Door één miljoen euro uit de reserves in te zetten kunnen naast autonome ontwikkelingen en noodzakelijke nieuwe beleidswensen ook een aantal problemen op het gebied van de organisatie worden opgelost. Diverse strategische ontwikkellijnen kunnen dan wel in 2020 worden gecontinueerd. Hierbij gaat het onder meer om duurzaamheid, dienstverlening, participatie, digitale transformatie, uitvoering van de Omgevingswet en vitaal platteland.

Bij de Kadernota 2021-2024 zullen dan alle beleidsambities, waarvan het college nu voorstelt om die eenmalig te honoreren, opnieuw afgewogen worden tegen de dan beschikbare financiële ruimte. Dat geldt ook voor de overige wensen voor nieuw beleid, die nu geparkeerd zijn, plus overige ontwikkelingen die zich de komende maanden gaan voordoen.

Voor 2020
Voor 2020 stelt het college de raad voor om onder meer te investeren in:
– Uitbreiding formatie om evenementenvergunningen tijdig af te werken
– Duurzaamheid
– Participatie
– Invoering Omgevingswet en omgevingsvisie
– Participatie statushouders
– Informatieveiligheid en privacy
– Onderwijshuisvesting Olst
– Project DagenDoen

Hoogte tarieven
De hoogte van heffingen en leges voor 2020 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld door de raad in haar vergadering van 16 december.

Inspreken en raadsvergadering
De gemeenteraad besluit maandag 11 november over de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020 – 2023. Een week eerder kan tijdens de raadsvergadering van maandag 4 november ingesproken worden op de begroting.

Het bericht Olst-Wijhe haalt alles uit de kast voor sluitende begroting verscheen eerst op Salland TV.