Politiek

Volgorde op categorie

Auto Added by WPeMatico

 

CDA Overijssel organiseert expertmeeting duurzame energie

Overstappen op groene energie, energie besparen en waar mogelijk het terugdringen van de uitstoot van CO2, het realiseren van klimaatdoelen en aan de slag met de Regionale Energie Strategieën die zijn opgesteld door het Rijk. Met zijn allen hebben we een flinke klus te klaren. Ondanks de vele initiatieven die al zijn ontstaan, signaleert het CDA dat het vooral in de samenwerking nóg beter kan. Om een eerste aanzet te geven tot het verbeteren van die samenwerking organiseert het CDA op maandag 14 oktober een expertmeeting over duurzame energie.

De middag staat in het teken van inspireren en informeren over mogelijkheden, ervaringen, initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzame en hernieuwbare energie. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is tussen 13:00 uur en 17:00 uur van harte welkom in Het Centrum in Nijverdal, Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal. Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden is gewenst en kan via www.cdaoverijssel.nl

Het programma
Het belooft een energieke middag te worden vol met inspirerende gesprekken en verhalen.
Vanaf 12.30 zijn de deuren open. Om 13:00 trappen we het programma af. Na een korte introductie starten de twee workshoprondes om 13:15. Ter plekke kunnen deelnemers twee workshops kiezen. De workshops worden verzorgd door Enexis, Cogas, Het Oversticht, Friesland Campina en de provincie Overijssel. De thema’s die aan de orde komen zijn:
• Energie opwekken in het buitengebied
• Infrastructuur en netwerkcapaciteit van hernieuwbare energie
• Energie landschappen van de toekomst
• Regionale Energie Strategieën

Vanaf 15:00 start het plenaire deel met twee keynotes over waterstof en energiebesparing. Aan het eind van de middag nemen Gedeputeerde Tijs de Bree, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en wethouder Evelien Zinkweg plaats op de rode sofa. Zij gaan in gesprek over de financiële gevolgen van groene energie voor de inwoner maar ook over de vele (mooie) uitdagingen die op ons pad komen de komende jaren.

Het bericht CDA Overijssel organiseert expertmeeting duurzame energie verscheen eerst op Salland TV.

Gemeente wil meewerken aan extra bedrijfswoning bij Flierefluiter

Recreatiebedrijf de Flierefluiter heeft een aanvraag ingediend om gebruik te maken van de vernieuwde Rood voor Rood regeling. Het college van de gemeente Raalte is bereid hier aan mee te werken. Volgens het geldend bestemmingsplan is slechts één bedrijfswoning mogelijk. Door toepassing van de onlangs verruimde Rood voor Rood regeling kan de Flierefluiter een gewenste extra bedrijfswoning toch realiseren.

De beleidsnota Erven in Beweging heeft eind 2017 geleid tot een verruiming van de Rood voor Rood regeling. Dat betekent dat een Rood voor Rood woning nu ook op een andere locatie kan worden gebouwd dan op het erf waar wordt gesloopt. Met deze regeling mag de eigenaar van een gesloopt pand het recht op het mogen realiseren van een compensatiewoning verkopen. Door gebruik te maken van deze regeling kan het bestaande bijeenkomstgebouw op het terrein van De Flierefluiter worden gebruikt als een bedrijfswoning. Door de regeling op deze manier toe te passen wordt voorzien in een behoefte van het bedrijf De Flierefluiter, zonder dat dit leidt tot meer ‘verstening’ van het buitengebied.

Daarnaast omvat de aanvraag een bijgebouw ten dienste van de tweede bedrijfswoning. Het college ziet een bijgebouw behorend bij een woning als onderdeel van het bouwrecht van een compensatiewoning. Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Het bericht Gemeente wil meewerken aan extra bedrijfswoning bij Flierefluiter verscheen eerst op Salland TV.

Met de raad op pad

Op 26 september bezoekt de gemeenteraad het dorp Mariënheem om in gesprek te gaan met inwoners en ondernemers. De leden van de gemeenteraad horen graag wat er leeft in Mariënheem, waar zijn de Mariënhemers trots op, wat willen ze graag veranderd zien in hun dorp. Een goed moment om dit te laten horen en te laten zien op 26 september aanstaande. Start is om 19.00 uur vanaf de Schalm in Mariënheem.

Pitches
Drie jaar geleden was de raad ook op pad in Mariënheem en konden inwoners pitchen (in 2 minuten aangeven waar je aandacht voor wilt vragen). Bijvoorbeeld Stichting ’t As-Spel over een beter sportklimaat, diverse pitches gingen over de N35 en verkeersveiligheid, de projectgroep ‘geloven’ over het inhoudelijk en financieel gezond houden van het kerkgebouw, een andere wens was om een kroeg in Mariënheem te realiseren en inmiddels is Mariënheem een skatebaan rijker.

In gesprek
Op 26 september bezoekt de gemeenteraad Mariënheem opnieuw. De opzet is deze keer iets anders. Inwoners uit Mariënheem gaan ‘met de raad op pad’ door Mariënheem, waarbij de raad na afloop graag in gesprek wil met inwoners en ondernemers. Er is dan de mogelijkheid twee minuten te pitchen. Dit kan alleen en natuurlijk ook als groep. Dit gesprek vindt plaats na de wandeling, in Gemeenschapscentrum de Schalm. Op deze avond zijn ook medewerkers van de gemeente Raalte aanwezig die vragen kunnen beantwoorden over onderwerpen die te maken hebben met Beheer en Onderhoud, Sociaal Domein en Verkeer.

Hoe verder
Na deze avond wordt samen met de mensen die gepitcht hebben, gekeken of en hoe de raad verder kan helpen.

Als inwoners of ondernemers nu al een idee hebben over onderwerpen die ze onder de aandacht willen brengen dan kan dit gemaild worden naar griffie@raalte.nl. Voor verdere informatie verwijzen we naar www.raalte.nl/metderaadoppad

Het bericht Met de raad op pad verscheen eerst op Salland TV.

Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van een zonnepark op Noordmanshoek in Wijhe. Op dit terrein wordt gewerkt aan een plan met een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor de zonnepanelen wordt een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd zodat het gebied ook aantrekkelijk wordt voor inwoners. Het zonnepark is een belangrijk onderdeel van het gehele plan Noordmanshoek. Daarnaast levert het een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke energiedoelstelling van 20% duurzaam opgewekte energie in 2020. Energiecoöperatie Goed Veur Mekare wordt de eigenaar van het zonnepark.

Tegen het ontwerpbesluit waren vier zienswijzen ingediend, waarvan één positief. Eén van de zienswijzen gaf aanleiding om een Unity Check toe te voegen aan de omgevingsvergunning waaruit blijkt dat het aanleggen van het zonnepark geen nadelige gevolgen heeft voor een in de buurt gelegen gasleiding. Daarnaast is door de energiecoöperatie nog een onderzoek aangeleverd waaruit blijkt dat de aanleg van het zonnepark geen negatieve invloed heeft op het Natura-2000 gebied.

Het besluit ligt voor de duur van zes weken ter inzage voor beroep bij de rechtbank Overijssel.

Het bericht Omgevingsvergunning voor aanleg zonnepark Noordmanshoek Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Burgemeester Ton Strien geïnstalleerd voor nieuwe periode van zes jaar

Afgelopen maandag zou burgemeester Ton Strien tijdens de gemeenteraadsvergadering worden geïnstalleerd voor een nieuwe periode van zes jaar. Door de oogoperatie die hij heeft ondergaan kon dit helaas niet doorgaan. Vooruitlopend op het hervatten van zijn werkzaamheden vanaf 9 september, is hij donderdag geïnstalleerd. In het bijzijn van zijn vrouw Yun Sook en hun zoon Roderick legde de burgemeester in Zwolle de eed af in handen van de Commissaris van de Koning, Andries Heidema. Daarmee is hij voor een nieuwe periode van zes jaar geïnstalleerd als burgemeester van Olst-Wijhe. Burgemeester Strien: “Ik ben blij dat ik voor een volgende periode van zes jaar ben benoemd, waarin ik me samen met vele anderen graag weer inzet voor de inwoners van Olst-Wijhe.”

 

Het bericht Burgemeester Ton Strien geïnstalleerd voor nieuwe periode van zes jaar verscheen eerst op Salland TV.