juli, 2017

Volgorde per maand

 

Deventer zet de binnenhaven op de kaart

Met de binnenhaven beschikt Deventer over een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven. Goederenvervoer over water wint steeds meer aan belang. Het college heeft in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en met input van bedrijvenparkmanagement een stappenplan ontwikkeld voor een florerende binnenhaven.

In het plan Deventer Binnenhaven staat welke acties nodig zijn om samen met ondernemers de potentie van de binnenhaven ten volle te benutten. De gemeente stimuleert het initiatief voor een containeroverslag ter versterking van de lokale en regionale economie en investeert 1,5 miljoen euro. Beheer en onderhoud worden naar een hoger niveau getild. Hiermee zetten we Deventer als logistieke hotspot beter op de kaart.

Haventop 2017
Tijdens de succesvolle Haventop 2017 zijn voorstellen gedaan voor verbeteringen in en rond de binnenhaven. Bijvoorbeeld betere zichtbaarheid door betere bewegwijzering, verbetering van het zicht, openbare kades en verlichting. Het initiatief van bedrijvenparkmanagement om meer watergebonden bedrijven aan te trekken kreeg bijval. Schippers pleiten voor betere faciliteiten, zoals wifi, drinkwaterpunt, en een plek om de auto op de wal te zetten.

Al deze maatregelen zijn meegenomen in het plan. De oproep om duurzaamheid als uitgangspunt te hanteren bij de doorontwikkeling van de haven neemt het college ter harte.

 

Geertjan Kloosterboer Sallandse Boer 2017

Geertjan Kloosterboer (37 jaar) uit Deventer is tijdens Stöppelhaene de Sallandse Boer.
Geertjan is tijdens de Roggemaaiersdag op 22 juli gepresenteerd als het mannelijke visitekaartje van Stöppelhaene én als het gezicht van de hedendaagse agrarische sector. Hij volgt Wim Jalink op, de Sallandse Boer van 2016. Geertjan is getrouwd met Nathalie. Ze hebben drie jonge zoons, Finn, Mats en Kay. Hij heeft een bedrijf met zo’n 115 melkkoeien. In 2016 is een nieuwe stal in gebruik genomen. Er zijn 2 melkrobots en een mestrobot. Het welzijn en de gezondheid van de koeien is belangrijk: ze liggen op waterbedden; in de afkalfstal ligt een dik pak stro en koeien die extra zorg nodig hebben, verblijven in een speciale ruimte op hygiënisch zand. Geertjan heeft ook aandacht voor de natuur, hij heeft een strook bloemen gezaaid langs de mais.

De boerderij op die plek (genaamd Mariahoeve) is door zijn grootouders gekocht.
Geertjan en zijn gezin wonen aan de Oxersteeg op een steenworp afstand van Deventer. De nabijheid van de stad biedt extra kansen om zijn bedrijf en de melkveehouderij onder de aandacht te brengen. De nieuwe stal heeft daarom een zichtplein en loopbrug. Daarnaast is er een vergaderlocatie in de stal, ontvangen ze schoolklassen en geven rondleidingen. Geertjan is actief op social media op diverse terreinen, o.a. relatie boerburger. Hij is bestuurslid LTO Noord afdeling Salland. Daarnaast heeft hij in de winter ook tijd voor zaalvoetbal. De tradities van het Sallandse Oogstfeest spreken Geertjan aan: “Het is een mooi en groot oogstdankfeest, waarbij via het oogstgaveproject ook aandacht wordt besteed aan mensen die het minder goed hebben.”

Als Sallandse Boer 2017 is Geertjan tijdens Stöppelhaene de ambassadeur voor de
oogstgave, die dit jaar is bestemd voor een tuinenproject in Nicaragua. Vrouwen gaan
groente en fruit telen, voor het eigen gezin en voor de verkoop. Gevarieerd voedsel in plaats van alleen mais en bonen. In dit droge gebied moeten daarvoor irrigatiesysteempjes worden aangelegd en uiteraard zaaigoed en gereedschap worden gekocht. Geertjan hoopt dat de oogstgave dit jaar minstens 30.000 euro zal opbrengen: “Met onze oogstgave 2017 geven wij hen als Sallandse bevolking een kans.”
Giften kunnen overgemaakt worden naar: NL45RABO0142967157 t.n.v. Oogstgave.

 

Grote brand in Deventer

Foto: Twitter. Op de Herfordstraat op het industrieterrein in Deventer is vrijdagavond een enorme brand ontstaan in een gebouw waar een garagebedrijf en een telecombedrijf gevestigd waren. Er waren grote zwarte rookwolken tot wel tientallen meters hoog tot in de wijde omgeving te zien. Er raakte niemand gewond. Twee agenten zijn onderzocht voor inademen van rook. Er zijn ook explosies gehoord. De brandweer kon niet vertellen waardoor die zijn veroorzaakt. Er zijn geen concentraties van andere schadelijke stoffen gemeten. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden.

 

 

5,2 miljoen voor aanvullende maatregelen langs verbrede A1

De provincie Overijssel en de gemeente Deventer investeren samen zo’n € 5,2 miljoen in maatregelen langs de A1. Rijkswaterstaat gaat de snelweg vanaf 2018 verbreden. De provincie en gemeente realiseren onder andere geluidwerende maatregelen, betere fietsverbindingen en faunapassages. Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Liesbeth Grijsen van de gemeente Deventer ondertekenden hiervoor op 20 juli een bestuursovereenkomst.

“De capaciteitsuitbreiding van de A1 zorgt voor een vlotte en veilige reis tussen Apeldoorn en Twente. Dat stimuleert de economie en werkgelegenheid in onder meer Deventer. Maar naast meer asfalt kijken we ook nadrukkelijk naar een goede inrichting van het gebied rond de A1. Zo kan iedereen vanaf de weg en in het gebied van het landschap genieten”, aldus gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Liesbeth Grijsen.

Het verbreden van de A1 zorgt voor meer geluidsoverlast in Bathmen. De gemeente financiert 7 ton voor geluidswerende maatregelen en de provincie draagt 7 ton bij voor een passende inrichting van die maatregel in het landschap. Hoe de geluidmaatregelen er uit gaan zien, wordt de komende tijd uitgewerkt, samen met inwoners van Bathmen.

Met de verbreding van de A1 legt Rijkswaterstaat een faunapassage aan ter hoogte van het viaduct in de Oxersteeg. Door van dat viaduct een ‘streekoduct’ te maken, verbetert de verbinding voor fietsers en voetgangers, zonder dat dat ten koste gaat van de ruimte voor auto’s en landbouwvoertuigen. Naast de investering van Rijkswaterstaat (€ 675.000) dragen gemeente (€ 40.000) en provincie (€ 1,7 miljoen) bij.

De parkeerplaatsen Boermark en de Hop worden plekken waar automobilisten even kunnen pauzeren en van het Sallandse landschap kunnen genieten. De parkeerplaatsen zijn alleen geschikt voor auto’s en niet voor vrachtauto’s en worden zo ingericht dat bewoners grenzend aan de Boermark en de Hop geen overlast ervaren. De provincie Overijssel investeert hier 1 miljoen euro.

Rondom de A1-zone liggen diverse kansen om de fietsverbindingen te verbeteren, zowel voor de recreanten als voor forensen. Gemeente (€ 600.000) en provincie (€ 500.000) lossen samen meerdere “missing links” op, zoals langs de Schipbeek en een fietspad over de Dortherbeek. Dit draagt bij aan toegankelijkheid van de bedrijventerreinen per fiets.

 

Het bericht 5,2 miljoen voor aanvullende maatregelen langs verbrede A1 verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Raad-onderzoek over de Viking

De gemeenteraad van Deventer heeft woensdagavond besloten om een raad-onderzoek uit te laten voeren omtrent het reilen en zeilen van de ontwikkeling van het nieuw te bouwen Filmtheater de Viking. Daar moet onder andere boven tafel komen of de raad niet te makkelijk heeft besloten tot bouw en beschikbaar stellen van geld. Dat gebeurde toen de provincie Deventer aangaf 5 miljoen cofinanciering beschikbaar te stellen, mits de gemeente zelf ook minimaal hetzelfde bedrag zou bijdragen. De kosten van de Viking zijn inmiddels al opgelopen tot meer dan 15 miljoen. Er kwam onlangs ook nog 828.000 euro van de gemeente aan weer extra geld bij.

 

Het bericht Raad-onderzoek over de Viking verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV