december, 2017

Volgorde per maand

 

Deventer Open Innovatiecentrum in 2018 open voor startups chemie

De AkzoNobel-vestiging in Deventer wordt een broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. Vandaag hebben AkzoNobel Specialty Chemicals, de gemeente Deventer, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de provincie Overijssel een overeenkomst voor zeven jaar getekend om samen het Deventer Open Innovation Center (DOIC) te ontwikkelen. Zij investeren hierin samen ruim 25 miljoen euro.

Het centrum positioneert zich als the place to go in Europa voor de meest veeleisende chemie en technologie (chemtech) waar veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang zijn. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met AkzoNobel nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen.

Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk, speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

De opening van het innovatiecentrum brengt nieuwe bedrijven naar Deventer en draagt bij aan diversiteit in werkgelegenheid van plantoperators en laboratoriumanalisten tot technologen en chemici. Eind 2025 moet het centrum onderdak bieden aan circa 300 kennisintensieve medewerkers en 50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de al aanwezige 315 medewerkers van AkzoNobel. Samen met de indirecte werkgelegenheid in bijvoorbeeld toelevering en dienstverlening komt dit neer op meer dan duizend arbeidsplaatsen in 2025.

Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Specialty Chemicals: “We versterken onze banden met Deventer en creëren bovendien samen een innovatief centrum van bedrijven en kennisinstellingen. Open innovatie is een essentieel onderdeel van de strategie van Specialty Chemicals om onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door kennisuitwisseling komen wij
en andere bedrijven, start-ups en kennisinstellingen samen sneller tot baanbrekende chemtech innovaties en nieuwe toepassingen in highly demanding chemistry.”

Het centrum wordt breed ondersteund door het lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- enkennisinstellingen, de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Topsector Chemie. Het centrum is nu nog bekend onder de werknaam van DOIC. De partijen verwachten in begin 2018 de definitieve naam bekend te maken. De locatie aan de A1 heeft als één van de weinige in Nederland een bestemmingsplan dat het voor bedrijven mogelijk maakt om een geschikte
milieuvergunning aan te vragen.

Liesbeth Grijsen, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Deventer: “DOIC biedt ruimte aan startende, innovatieve bedrijven in de chemische sector. Het versterkt de aanwezige chemische expertise in Deventer en zorgt voor behoud van het aanwezige R&D van AkzoNobel. Wij zien hierin kansen voor werkgelegenheid en economie.”

Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel: “Het ondersteunen van de ontwikkeling van het DOIC via een investering in vastgoed als onderdeel van een revitaliseringproces past goed bij de missie van HMO. De locatie heeft een specifiek en uniek karakter. Het centrum versterkt het vestigingsklimaat in Overijssel voor bedrijven en start-ups in de chemische industrie.”

Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie van provincie Overijssel: “Deze internationale hotspot biedt laagdrempelige toegang tot kennis en faciliteiten die voor veel bedrijven, start-ups en studenten normaliter niet toegankelijk zijn. Dit geeft hen de stimulans om te innoveren en nieuwe producten en processen op de markt te brengen. Het centrum draagt zo bij aan het creëren, aantrekken en behouden van kennisintensieve bedrijvigheid en werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.”

Inmiddels hebben de eerste startende ondernemingen al besloten om zich hier te vestigen. Exxfire richt zich op brandpreventie en -bestrijding in onder andere ICT servers en de luchtvaart sector. De onderneming startte in 2011 en won dat jaar al meteen de Nyenrode Innovation Contest, waarop in 2012 een innovatiekrediet van de overheid volgde. Inmiddels zijn de eerste producten met succes op de markt gebracht.

Ahrma Holding BV ontwikkelt en produceert duurzame pallets met een levensduur van tussen de 5 en 10 jaar. Deze zijn voorzien van slimme sensoren (transponders) die onder meer locatie, temperatuur en schokken registreren waarna de gegevens realtime via internet zichtbaar zijn op smartphones of op de computer.

Source: Salland TV

Gemeente Raalte past afvalregeling aan in 2018

Gratis GFT ophalen, ruimere brengmogelijkheden grof tuinafval, basistarief omhoog.
Huishoudens in de gemeente Raalte betalen in 2018 geen bijdrage voor het legen van de GFT-container. Voor de inzameling werd in 2017 nog een tarief gehanteerd van € 2,40 voor een 240 literbak en € 1,40 voor de 140 literbak. Het GFT-afval kan 1 maal per 2 weken worden aangeboden. Daarnaast kan het grof tuinafval altijd gratis tijdens openingstijden naar het milieubrengstation van de Rova in Raalte en Zwolle worden gebracht. Onderzocht wordt nog of inwoners van Heino, Lierderholthuis en Laag Zuthem hun grof tuinafval ook kunnen aanbieden bij loonbedrijf Jansen Wijhe.

Het is een van de wijzigingen in het afvalinzamelingsbeleid van de gemeente. Met de aanpassing in de inzamelsystematiek denkt de gemeente dichterbij de duurzame doelstellingen voor 2020 te komen: 75% hergebruik en minder dan 100 kg restafval per inwoner. Ook draagt dit bij aan de doelstelling van maximaal 30 kg restafval per inwoner vanaf 2025. Wethouder Frank Niens: “Met deze maatregelen willen we ervoor zorgen dat er minder GFT-afval in de grijze containers terecht komt en dat het afval dus nog beter gescheiden wordt.”

Restafval en basistarief
De tarieven voor de inzameling van het restafval blijft in 2018 gelijk en ook het inzamelingsschema verandert niet: 1 keer per 4 weken inzamelen kost € 9,21 (240 literbak) en € 5,63 (140 literbak). Het ophalen van het PMD-afval (plastic verpakkingen, metalen en drankenkartons) blijft 4-wekelijks en het nultarief blijft in 2018 gehandhaafd. Het basistarief gaat in 2018 wel omhoog. Huishoudens gaan jaarlijks bijna twintig euro meer betalen, van € 75,36 naar € 95,28. Voor huishoudens in het buitengebied en hoogbouw geldt het tarief van € 85,20 omdat hier geen gescheiden GFT kan worden aangeboden.

Kwijtschelding
Huishoudens die de kosten voor de afvalinzameling niet kunnen opbrengen, kunnen ook in 2018 om kwijtschelding vragen. Indien er sprake is van kwijtschelding, betalen de huishoudens geen basistarief en kunnen zij negen keer kosteloos de restafvalcontainer aan de weg zetten. Als er vaker geplaatst wordt, zijn die kosten voor eigen rekening. In 2017 ging de kwijtschelding om het basistarief en twaalf ledigingen. In 2019 gaat het om het basistarief en zes ledigingen.

Omruilactie
Inwoners van de gemeente die nu een 140 liter gft-container hebben, kunnen deze omruilen naar een 240 liter GFT-container. In januari ontvangen deze huishoudens hierover een brief. De omruilactie is eenmalig en kosteloos en vindt rond april 2018 plaats bij de huishoudens die zich hebben aangemeld.

PMD-inzameling bij hoogbouw
In de loop van 2018 worden er voorzieningen geplaatst voor het aanbieden van PMD bij hoogbouwlocaties. Nu wordt hier nog gebruik gemaakt van de speciale zakken. De bewoners ontvangen hier nog informatie over.

Source: Salland TV

Klanttevredenheid en vrijwilligersprijs voor Stichting Ludgerus

Omstreeks oktober is de klanttevredenheid door een onafhankelijk bureau onderzocht bij de bewoners van Stichting Ludgerus met Zorgverlening door Ludgerus. Stichting Ludgerus is een woonzorgcentrum met 250 woningen in de wijk Keizerslanden.
De klanttevredenheid is zeer hoog beoordeeld. Het hoge aantal beantwoorde vragenlijsten, 85%, met daarbij de uitkomsten geven blijk van een zeer hoge klanttevredenheid. Het aanbevelingscijfer voor Ludgerus bij vrienden en familie is gemiddeld een 9.1. Een mooie score.

Maar ook voor de vrijwilligers werd het jaar goed afgesloten. Zij zijn in het zonnetje gezet.
De vrijwilligers van Ludgerus zijn merendeel de bewoners zelf. Zij zorgen dat het in en om Ludgerus goed draait en alles er netjes uitziet. De tuinmannen waren dit jaar genomineerd voor de vrijwilligersprijs “Zorgzame organisatie”. Tijdens de vrijwilligersavond op 23 november in de Deventer schouwburg kregen de tuinmannen van Ludgerus deze gemeentelijke vrijwilligersprijs overhandigd.

Source: Salland TV

Glasvezel voor industrieterrein De Enk in Wijhe

CIF gaat glasvezel aanleggen op industrieterrein De Enk in Wijhe. Wethouder Anton Bosch van de gemeente Olst-Wijhe en projectleider Lars Visscher van CIF, kwamen het goede nieuws zelf brengen. Het terrein wordt meegenomen met de uitrol van glasvezel in het buitengebied. De aannemer gaat na de aanleg in Salland Noord verder met de aanleg in Salland Zuid. De ondernemers op industrieterrein De Enk hebben vanaf het najaar van 2018 snel internet.

CIF heeft naar aanleiding van de campagne Glasvezel buitenaf verschillende verzoeken van industrieterreinen uit de regio ontvangen, onder andere van ondernemers op De Meente in Olst en De Enk in Wijhe. Nadat CIF succesvolle campagnes in Salland Noord en Zuid voor het buitengebied heeft afgerond, is er een inventarisatie gedaan op deze terreinen. Ook hier was 50% deelname nodig. Dat de vraag naar glasvezel ook bij de ondernemers groot is, blijkt uit een deelname van maar liefst 73%.

Wethouder Bosch: ”De vraag naar snel internet is overal groot. We hebben het gezien in het buitengebied en we horen het van ondernemers. In de samenleving vindt iedereen dat de beschikking over snel internet de normaalste zaak van de wereld is. Wij zijn blij dat dit in onze gemeente straks ook daadwerkelijk zo is.”

Ondernemer Erwin van Weeghel van Gerretsen uit Wijhe is blij dat er een goede breedbandverbinding komt. “Als ondernemer kun je niet zonder een goede breedbandverbinding. Voor ons bedrijf in bewerkingsmachines voor hout en kunststof is het belangrijk dat we beter kunnen werken en altijd bereikbaar zijn. Wij zijn dan ook heel blij dat er glasvezel wordt aangelegd. Dit kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan.”

Source: Salland TV

Deventer 1250 jaar opent op 5 januari groots aan de IJssel

Op vrijdag 5 januari 2018 is de Opening van Deventer 1250 jaar. De Welle wordt feestelijk ingericht met meerdere horecapunten, zodat er gezamenlijk geproost kan worden op het nieuwe jaar en op Deventer 1250 jaar.

Muziek, licht- en vuureffecten: Om 20:00 uur start het programma en wordt er teruggegaan naar de tijd toen het allemaal begon: het jaar 768. Middels muziek, lichteffecten en vuurwerk wordt verbeeld hoe Lebuïnus de IJssel overstak en met de bouw van een houten kerkje de fundering van Deventer legde. Een reis door de tijd volgt. De voorspoed en rampspoed die Deventer heeft gekend passeren op bijzondere wijze de revue. Rob Dekay, Deventenaar én ambassadeur van Deventer 1250 jaar, zingt zijn lied dat hij speciaal voor het jubileumjaar heeft geschreven. Het jubileumjaar wordt officieel geopend door burgemeester Heidema.

Deventer bestaat 1250 jaar: De opening vindt plaats op de Welle aan de IJssel. Preciés op de plek waar de Angelsaksische missionaris Lebuïnus in het jaar 768 voet op Deventer bodem zette, in 2018 1250 jaar geleden. Dit vieren we een jaar lang en kijken we naar het verleden, het heden en de toekomst van Deventer. 2018 wordt een fantastisch jaar vol festiviteiten voor en door Deventenaren.

Op de avond van de Opening Deventer 1250 jaar zijn er extra fietsenstallingen beschikbaar aan de Nieuwe Markt en aan de Pothoofd bij de Wilhelminabrug. De Welle is vrijdag 5 januari de hele dag afgesloten voor verkeer.

Programma:

19:00 uur inloop

20:00 uur start

21:00 uur einde programma

Entree: Gratis

Kijk voor meer informatie op:

www.deventer1250.nl

Source: Salland TV