juli, 2018

Volgorde per maand

 

Verbod op onttrekken van water uit sloten in het gebied Kolkwetering in Heino

Vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met ingang van zaterdag 28 juli vanaf 12.00 uur een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater in het gebied Kolkwetering bij Heino.

Dit betekent dat hier geen water uit sloten, weteringen, beken en kanalen meer mag worden gebruikt voor het beregenen van gras en mais.

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.

Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, de media en www.officielebekendmakingen.nl.

Source: Salland TV

Geluidsmeting Olst-Wijhe belevingsvlucht laat hogere waarden zien

Op woensdag 30 mei van 17.20 tot 22.20 uur organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht. Bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport konden op deze manier het geluid van een Boeing 737-800 in hun eigen omgeving ervaren. Gelet op de gevolgen voor voornamelijk de inwoners van Welsum en Marle vindt de gemeente Olst-Wijhe het belangrijk om zelf actie te ondernemen. Daarom is er ook een meting uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De meting is uitgevoerd in de dorpskern van Welsum. Het resultaat van de meting is vergeleken met de waarden genoemd in de Milieueffectrapportage (MER). De waarden uit de meting van de gemeente waren hoger dan de waarden uit de MER. Het beeld uit de eigen meting van de gemeente Olst-Wijhe sluit goed aan bij het beeld van, de door het rijk ingestelde, Regiegroep Belevingsvlucht.

Meting in Welsum
In de MER-studie die is gedaan naar Lelystad Airport worden de te verwachten LAmax- waarden genoemd gerelateerd aan verschillende vlieghoogten. De LAmax-waarde is het geluid van één passerend vliegtuig. In de MER wordt bij een vlieghoogte van 1800 meter (6.000 voet) voor een representatieve vlucht een LAmax-waarde van 55 dB(A) genoemd. Representatief houdt in dat het vliegtuig vliegt zoals dat ook zou gaan na de opening van het vliegveld. Tijdens de meting in Welsum werden LAmax-waarden gemeten van 57,5 en 57,2 op een hoogte van 2005 meter. De gemeten waarden zijn daarmee fors hoger dan in de MER. Dit verontrust de gemeente.

Zienswijze naar ministerie
De rapportage van de meting is gestuurd naar de kerngroep van gemeenten waar de gemeente Olst-Wijhe deel van uit maakt. De kerngroep verzamelt alle relevante informatie. Het resultaat van de meting wordt meegenomen in de zienswijze naar het ministerie. De gemeente Olst-Wijhe volgt de ontwikkelingen rond Lelystad Airport op de voet.

Source: Salland TV

Eva Sipman verlaat D66 Deventer voor de Deventer fractie van de VVD

Vrijdag 27 juli 2018 heeft de fractie van D66 Deventer kennisgenomen van het vertrek van Eva Sipman. Eva Sipman kondigde vandaag per mail haar vertrek uit de fractie aan. Ze neemt haar zetel mee naar de fractie van de VVD. Fractievoorzitter Jan Schuring: “We betreuren het besluit van Eva zeer. De D66 kiezers krijgen zo niet wat ze mochten verwachten.”   De overstap van Sipman heeft geen gevolgen voor de start van de nieuwe coalitie.

Source: Salland TV

Brandweer actief op vrijdagavond in Salland

De brandweer moest vrijdagavond in actie komen voor het verhelpen van een lekkende waterleiding op een bouwterrein aan de Cröddendijk in Lettele. Voorbijgangers hoorden uitstroom van gas en belden de brandweer. Enexis kwam maar het bleek om een lekke waterleiding te gaan.  Monteurs van Enexis hebben de leiding afgeknepen en door het vervangen  een koppeling was de lekkage na een minuut of twintig verholpen.

Net na twaalven moest de brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Zonnenbergen in Heeten. De woning is zwaar beschadigd geraakt door de brand. In en rondom de woning was sprake van veel rook. De brand was niet uitslaand en het vuur werd snel geblust.  Er zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.

 

 

Source: Salland TV

Waterpeil Schipbeek daalt met een meter bij Diepenheim

FOTO: Schipbeek bij Deventer. Het waterpeil van de Schipbeek ter hoogte van Diepenheim is met ongeveer een meter gedaald.  En dat is een probleem voor de vissen. Leden van Sportvisserij Oost-Nederland zijn zaterdag in actie gekomen om de vissen uit de bijna drooggevallen beek te redden. Met een sleepnet wordt geprobeerd de vissen te vangen. De vissen worden stroomopwaarts weer uitgezet, daar is het waterpeil hoger. Ongeveer vijftien mensen helpen mee aan de reddingsoperatie.

Source: Salland TV