mei, 2019

Volgorde per maand

 

Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan van start

Laag Zuthem krijgt een flinke metamorfose. De verkeersveiligheid in het dorp laat te wensen over. Daarom worden de Kolkweg en de Langeslag aangepakt. Tegelijk worden andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en levensloopbestendig wonen te verbeteren. Eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is Laag Zuthem klaar voor de toekomst!

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Raalte uitgevoerd door Sallandse Wegenbouw in Haarle. In de week van 27 mei start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van het werkterrein. De planning is besproken met de gemeente en de klankbordgroep.

Uit te voeren werkzaamheden
Vanaf maandag 3 juni is de Kolkweg afgesloten voor doorgaand verkeer en worden omleidingsroutes uitgezet. Vervolgens wordt de huidige gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel zorgt ervoor dat regenwater niet meer samen met het vieze water in het riool terechtkomt. Het regenwater wordt afgekoppeld. Met als voordeel dat schoon regenwater niet meer naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Na de rioleringswerkzaamheden wordt de wegverharding weer aangebracht.

Op enkele plaatsen in de berm wordt verharding aangebracht. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant in te gaan en een auto te laten passeren. In samenwerking met een landschapsarchitect is gezorgd voor een groene invulling van de entrees én mooie doorkijkjes. Ook wordt toegewerkt naar een levensloopbestendige openbare ruimte. Denk aan rolstoelvriendelijke voetpaden en oversteken.

Gefaseerde aanpak
Er is bewust gekozen voor een gefaseerde aanpak van het project, ten gunste van de bereikbaarheid. Na de werkzaamheden aan de Kolkweg volgt de Langeslag. Het gehele project wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 afgerond.

Het bericht Werkzaamheden in Laag Zuthem gaan van start verscheen eerst op Salland TV.

Zwolle genomineerd voor Nationale Citymarketing Trofee 2019

Zwolle is genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee (NCT), in de categorie gemeenten met 100.000+ inwoners. De uitreiking vindt plaats op 17 juni in Eindhoven tijdens het Nationaal Congres Citymarketing.
Zwolle is een regio die accelereert in de sectoren E-commerce en logistiek en de ambitie heeft om uit te groeien tot de vierde economische topregio van Nederland. Onze dynamische Hanzestad is een plek voor creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. De komende jaren zal de stad Zwolle zich dan ook verder profileren op basis van drie pijlers: Bruisende Binnenstad, Excellent Onderwijs en Economische Toplocatie. Samen vormen zij hét verhaal van Zwolle en dit wordt in gezamenlijkheid met de binnenstad, het onderwijs en de ondernemers uitgedragen. Deze aanpak heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen bij evenementen als de Global Travel Trade Show die we vorig jaar samen met het NBTC hebben gehost en het artikel ‘Squaring the triangle’ in de Financial Times.

“We zijn als Zwolle natuurlijk hartstikke trots op deze nominatie. Het is een mooie bevestiging voor ons harde werk” vertelt brandmanager Claudi Groot Koerkamp van MarketingOost trots.

Bij de vaststelling van de genomineerden is gekeken naar een combinatie van vakinhoudelijke elementen, zoals beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring, samenwerking met andere marktpartijen en samenhang met andere beleidsvelden. Tevens is er gekeken naar spraakmakende en/of opvallende marketingactiviteiten in 2018 die op een innovatieve wijze hebben bijdragen aan het vakgebied.

De genomineerde gemeenten presenteren zich binnenkort aan de jury. Op basis van de presentatie en het vraaggesprek bepaalt de jury wie de winnaars worden van de NCT 2019. Zwolle neemt het hierbij op tegen Eindhoven, Leeuwarden en Leiden.

Nationale Citymarketing Trofee
De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan “de beste citymarketing gemeente van Nederland” van het afgelopen jaar. In 2017 is Zwolle ook genomineerd. Meer informatie over de Nationale Citymarketing Trofee en het Nationaal Congres is te vinden op nationaalcongrescitymarketing.nl. Meer informatie over Zwolle is te vinden op visitzwolle.com.

Het bericht Zwolle genomineerd voor Nationale Citymarketing Trofee 2019 verscheen eerst op Salland TV.

Visie Duurzame Energie ter inzage voor inwoners gemeente Olst-Wijhe

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft ingestemd met het ter inzage leggen van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie. Daarin is onder meer het plan opgenomen om drie grote windturbines in het buitengebied van Olst-Wijhe te plaatsen, waarover veel onrust bestaat onder inwoners. In de visie wordt besproken hoe de gemeente in de nabije toekomst een deel van haar energie zelf op kan wekken. In het rapport wordt vooral gekeken naar windmolens en zonnepanelenvelden. De meest geschikte locatie lijkt het gebied bij de Boskamp langs de Wetering. Nadat inwoners hun zienswijze hebben gegeven, komt er een nieuwe versie die besproken wordt in de gemeenteraad. Eind dit jaar moet er dan een definitief plan zijn.

Het bericht Visie Duurzame Energie ter inzage voor inwoners gemeente Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Monumentaal pand van SallandWonen krijgt woonfunctie

SallandWonen geeft het monumentale pand ‘de Oudheidkamer’, ook bekend onder de naam ‘het Wijhes Museum’, aan de Kerkstraat in Wijhe een nieuwe bestemming. Bouwbedrijf Hemeltjen uit Wijhe zal hier in opdracht van SallandWonen zes nagenoeg energie-neutrale appartementen realiseren voor 1- en 2- persoonshuishoudens. De woningen komen beschikbaar voor de reguliere verhuur.

Het pand is al een flink aantal jaren in bezit van SallandWonen en is verhuurd aan de Historische Vereniging Wijhe. Het monumentale pand is toe aan een grondige opknapbeurt. Dat moment pakt SallandWonen aan om er woningen in te realiseren. Als het pand een woonfunctie krijgt, sluit dat aan bij de kerntaak van SallandWonen: ‘het verhuren van duurzame en betaalbare woningen’.
SallandWonen heeft daarom – met pijn in het hart – het contract met de Historische Vereniging Wijhe opgezegd. De Historische Vereniging Wijhe betreurt de aanstaande verhuizing zeer, maar heeft ook begrip voor de situatie. De vereniging is al een tijdje op zoek naar een nieuw onderkomen, maar is daar tot op heden nog niet in geslaagd. Heeft u suggesties voor een betaalbaar alternatief onderkomen voor het Wijhese Museum? Neem dan contact op met de vereniging via historischeverenigingwijhe@gmail.com.
Het is nog een hele puzzel en een mooie uitdaging om een plan te ontwikkelen dat recht doet aan de monumentale waarden van het pand en tegelijkertijd goede en praktische woningen oplevert voor de huurders van SallandWonen. Om die reden wordt er in nauw overleg met Het Oversticht gewerkt. Het Oversticht is de organisatie die voor de gemeente Olst-Wijhe de ruimtelijke en monumentale kwaliteit in de gemeente bewaakt.

Bouwbedrijf Hemeltjen heeft ervaring met dit soort complexe verbouwingen en is geworteld in Wijhe. Dat zal zeker een voordeel zijn bij deze bijzondere klus. Er zullen zoveel mogelijk bijzondere elementen en detailleringen van het gebouw behouden blijven.

Wij streven ernaar om in het voorjaar van 2020 te starten met de transformatie van het pand.

Het bericht Monumentaal pand van SallandWonen krijgt woonfunctie verscheen eerst op Salland TV.

Groei overnachtingen inkomend toerisme bijna 60% in vier jaar tijd

Het gaat goed met het inkomend en binnenlands toerisme in Overijssel. In 2018 waren er 1,2 miljoen overnachtingen in Overijssel vanuit inkomend toerisme. Hiermee is het aantal buitenlandse overnachtingen t.o.v. 2015 met 59% toegenomen. In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in ‘Gastvrij Overijssel’ om deze sector te stimuleren.

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor de provincie Overijssel. Het aantal bestedingen neemt jaarlijks toe. Naast de gestage groei van Duitse vakantiegasten de afgelopen jaren, weten ook de Vlamingen Overijssel steeds beter te vinden. Met een groei van 11% ligt dit hoger dan het landelijk gemiddelde van 8%. Deze groei van het aantal overnachtingen geeft een stevige impuls aan de regionale economie. De toeristische bestedingen zijn goed voor zo’n € 360 miljoen euro en hierbij zijn bestedingen van de eigen inwoners op het gebied van vrije tijd en van andere dagrecreanten nog niet inbegrepen. Niet voor niets stijgt de werkgelegenheid gestaag in de Overijsselse vrijetijdssector de afgelopen jaren, naar ruim 37.000 banen in 2018. Kortom, de vrijetijdseconomie is de (banen)motor van Overijssel!

Toerisme- en vrijetijdsector nationaal en internationaal van belang
In 2018 konden 634.000 Duitse overnachtingen genoteerd worden. Niet alleen Hanzesteden en Giethoorn – die vaak in de schijnwerpers staan – weten deze groei te realiseren, ook de andere regio’s binnen Overijssel profiteren van de binnenlandse en buitenlandse toeristen. In totaal zijn er bijna 7,5 miljoen overnachtingen geteld in 2018. Martin Maassen, voorzitter netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel: “Het belang van de toerisme- en vrijetijdsector wordt met deze cijfers nogmaals benadrukt. Hopelijk worden deze belangen ook onderkend door de nieuwe partijen en geborgd binnen het coalitieakkoord.”

Over Gastvrij Overijssel
In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel. Deelnemende partners zijn RECRON, KHN, Hiswa, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, ANWB, Landschap Overijssel (namens terrein beherende organisaties), MarketingOost, Windesheim en Saxion (namens de kennisinstellingen). Daarnaast nemen vertegenwoordigers namens de Overijsselse gemeenten en Provincie Overijssel deel aan de netwerkorganisatie als adviseur.

Het bericht Groei overnachtingen inkomend toerisme bijna 60% in vier jaar tijd verscheen eerst op Salland TV.