maart, 2018

Volgorde per maand

 

16-jarige jongen dood aangetroffen in sloot

Afgelopen vrijdagavond is er een melding gedaan van de vermissing van een 16-jarige jongen uit Bathmen. ‘Na een zoektocht is het lichaam van de jongen later op de avond gevonden’, zo geeft de politie aan op zaterdag. ‘De jongen kwam na een rondje hardlopen niet terug’, volgens de politie. Na een Burger Net melding is de politie gaan zoeken met een heli en speurhonden. Een paar uur later is het lichaam van de jongen teruggevonden in een sloot. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.

Source: Salland TV

Concreet plan sport, spel en horeca aan Holterweg

Met de komst van Leisure World Deventer en een restaurant van McDonald’s komt de Leisurestrip naast De Scheg aan de Holterweg tot ontwikkeling. Die ontwikkeling past in de ambitie om Deventer te profileren als boeiende beleefstad.

De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met Leisure World Deventer (een initiatief van TRB Vastgoed BV) en McDonald’s Nederland BV, gegadigden met wie de gemeente al geruime tijd in gesprek is.

Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “Met deze ontwikkeling kunnen we in de toekomst nog meer leuke activiteiten bieden in onze gemeente. We gaan daarnaast ook hier zo duurzaam mogelijk en dus gasloos bouwen.”

Leisure World Deventer
In een prachtig gebouw komen diverse sport- en spelactiviteiten. Bezoekers kunnen gebruik maken van onder andere een overdekt kinderpeelparadijs, indoor soccer, klimhal, trampolines, glow golf, escaperooms, lasergame en prison island.

McDonald’s
Ook komt op de strip een restaurant van McDonald’s, dat volgens de laatste duurzame normen van de restaurantketen gebouwd wordt. Leisure World en McDonald’s zijn met elkaar in goed overleg over samenwerking.

Leisurestrip Holterweg
Sinds 2002 wordt gesproken over een Sport- en Spektakelstrip naast De Scheg. Diverse plannen kwamen in beeld maar nooit tot ontwikkeling. Na het besluit om de grond in kavels te verkopen, is het Ontwikkelingsperspectief Leisurestrip Holterweg vastgesteld. Eind 2017 heeft de raad het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld.

Veiling tankstation
Met de vestiging van een McDonald’s en Leisure World Deventer, is er tussen de Scheg en fietstunnel alleen nog ruimte gereserveerd voor een tankstation. De gemeente is bezig met de veiling van deze locatie, waarbij duurzaamheid een belangrijk gunningcriterium is.

Energieneutraal
Om invulling te geven aan de gewenste duurzaamheidsambities van Deventer, krijgen de toekomstige gebouwen geen aardgasaansluiting. Er wordt zo energieneutraal mogelijk gebouwd.

Koopovereenkomst
Beide partijen gaan de bouwplannen verder uitwerken. Als daar overeenstemming over is bereikt en de planologische procedure is afgerond, tekenen gemeente en partijen de koopovereenkomsten.

Source: Salland TV

Tweede fase Steenbrugge van start

De eerste fase van de bouw van de nieuwe wijk Steenbrugge met ca. 400 woningen is volop in ontwikkeling en realisatie. Door de aantrekkende woningmarkt versnelt de afzet van de woningen. Voor de gemeente en mede grondeigenaar Van Wijnen aanleiding om de tweede fase van Steenbrugge op te starten.

Steenbrugge is een nieuwe woonwijk waar ruimte is voor ca. 1.200 woningen. Wethouder Frits Rorink: “Het is mooi dat de volgende fase van Steenbrugge van start kan gaan met een mix van woningen, ook voor mensen met een smallere beurs. Toen Steenbrugge begon was het nog een koploper, inmiddels is gasloos en duurzaam bouwen heel normaal.”

Woningbouw 2de fase
De 2de fase van Steenbrugge krijgt ook ca. 400 woningen. Het gaat om:
• 50% vrije sector koopwoningen
• 15% vrije sector huurwoningen
• 20% sociale huurwoningen
• 15% sociale koopwoningen

Zelf- en samenbouw
15% van de woningen wordt gerealiseerd in de categorie zelf- en samenbouw. Dit betekent dat mensen (alleen of samen) een kavel kopen en in eigen opdracht een huis laten bouwen. De overige 85% van de woningen wordt projectmatig gerealiseerd. Deze woningbouw sluit aan bij de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie.

Medio 2019 in de verkoop
De start van de 2de fase is in overleg tussen Van Wijnen en de gemeente tot stand gekomen. Gezamenlijk is ingezoomd op de lokale woningmarkt en de positie van Steenbrugge hierin. Naar verwachting gaan de eerste woningen van de 2de fase medio 2019 in de verkoop. Van Wijnen is een landelijk opererende ontwikkelende bouwer en bouwt onder andere woningen.

Ontwikkeling en realisatie 1ste fase Steenbrugge
De woningbouwprogrammering sluit goed aan bij de 1ste fase Steenbrugge. Deze 1ste fase met ca. 400 woningen wordt ontwikkeld door gebiedsontwikkelaar BPD en is volop in ontwikkeling en realisatie. Door de aantrekkende woningmarkt versnelt de afzet van de woningen. Inmiddels worden de eerste woningen al naar volle tevredenheid bewoond.

Steenbrugge is duurzame voorbeeldwijk
Steenbrugge is een voorbeeldwijk op het gebied van duurzame woningbouw. Alle woningen worden gebouwd zonder gasaansluiting. De sociale huurwoningen worden aangesloten op een bestaand warmtenet van Keizerslanden dat verduurzaamd wordt. Wonen in Steenbrugge betekent een beperkte energierekening. Ook de openbare ruimte is duurzaam van opzet met veel groen en ruimte voor waterberging.

Source: Salland TV

College Raalte wil garantstelling verlenen voor Mariaoord Luttenberg

Enige tijd geleden is het leegstaande voormalig verzorgingshuis Mariaoord in Luttenberg aangekocht door de plaatselijke gemeenschap, verenigd in de Stichting Luttenberg Woont. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft nu uitgesproken garantstelling te willen verlenen van een deel van de plannen.

De Stichting Luttenberg Woont heeft een plan ontwikkeld om het Mariaoord in Luttenberg te transformeren naar elf voor senioren geschikte huurappartementen. Het college wil een garantstelling verlenen voor zes van de elf huurappartementen. Door deze garantstelling kan de Stichting een lening bij de bank aangaan zodat het plan gerealiseerd kan worden.

Het initiatief past naadloos bij de doelstelling van de gemeente Raalte voor overheidsparticipatie, het bevorderen van leefbaarheid in kleine kernen en het langer zelfstandig thuiswonen.

De gemeenteraad wordt nog in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingen te uiten op dit voorgenomen besluit.

Source: Salland TV

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 gemeente Olst-Wijhe

Op 21 maart 2018 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Olst-Wijhe konden de kiezers bij 14 stembureaus hun stem uitbrengen, op traditionele wijze met het ‘rode potlood’. De stemmen zijn na sluiting van alle stembureaus handmatig geteld. De voorzitters van de stembureaus gaven de cijfers door aan het hoofdstembureau.

In totaal brachten 8518 kiezers op 21 maart hun stem uit in Olst-Wijhe. 45 stemmen waren blanco of ongeldig. Het opkomstpercentage is 59,2%. In 2014 was dat percentage 58,3%. De voorlopige uitslag op partijniveau is nu bekend. De voorlopige uitslag op kandidaatniveau wordt op 22 maart om 17.00 uur bekend gemaakt in de raadzaal van het gemeentehuis. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt op 23 maart om 10.00 uur vastgesteld in een openbare zitting van het hoofdstembureau en wordt daarna op de website geplaatst.

Kiesgerechtigden konden ook stemmen voor het referendum. 4078 kiezers stemden voor en 3542 stemden tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

  1. Gemeentebelangen 4 zetels
  2. CDA 4 zetels
  3. VVD 3 zetels
  4. PvdA 2 zetels
  5. GroenLinks 2 zetels
  6. D66 2 zetels

 

Source: Salland TV