Wij zijn Salland 747 AM. Luister online en straks in salland op AM 747 KHZ


Werk aan de Winkel’ Detailhandelsvisie voor Olst-Wijhe

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en maatschappelijke partners stelde de gemeente Olst-Wijhe een nieuwe Detailhandelsvisie 2017-2021 op. Gezien de vele maatschappelijke en economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat tegelijkertijd samen met bewoners en organisaties de nieuwe Structuurvisie is opgesteld, is dit het moment om de Detailhandelsvisie te actualiseren. Deze conceptvisie staat vanaf 24 maart 2017 op www.olst-wijhe.nl/detailhandelsvisieLees meer »


Geen nieuwe instroom van statushouders bij Het Zwervel en De Bron in gemeente Olst-Wijhe

In april 2016 is de gemeente Olst-Wijhe gestart met de tijdelijke opvang van meerdere statushouders op de locaties De Elshof (16), De Bron (10) en Het Zwervel (3). Het was de bedoeling om deze tijdelijke opvang tot uiterlijk 31 december 2017 te laten voortduren. De opvang in De Elshof is in januari 2017 beëindigd; daar wonen geen statushouders meer. HetLees meer »


Vrijkomende agrarische gebouwen in Raalte: probleem of kans

FOTO: archief. Bent u eigenaar van vrijkomende stallen, praat mee met de gemeente! Naar verwachting beëindigen tot het jaar 2030 in Overijssel ca. 3200 agrariërs hun bedrijf. Bij deze bedrijven staat ongeveer 2,8 miljoen m2 aan bebouwing. 230.000 m2 daarvan staat in de gemeente Raalte. Wat is er voor nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of teLees meer »


MKB Doorstart nu ook actief in Overijssel

Op woensdag 5 april 2017 presenteert MKB Doorstart zich in Deventer. De not-for-profit stichting die ondernemers verder helpt kan mede dankzij gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel nu ook in Overijssel aan de slag met een regionaal team van bedrijfskundigen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Overijssel. De bijeenkomst in Deventer is onderdeel van deLees meer »


Geen vergunning inzamelen oud papier voor Wijhese Vereniging Drumband Beatrix

Vereniging Drumband Beatrix heeft in januari 2017 een vergunningaanvraag ingediend voor de inzameling van oud papier in Wijhe. In de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit staat aangegeven dat “alleen scholen en verenigingen met een overeenkomst met de inzameldienst zijn aangewezen voor het inzamelen van oud papier en karton afkomstig uit huishoudens”. NV ROVA is aangewezen als inzameldienst. Vereniging Drumband Beatrix heeftLees meer »


De regio Salland heeft vanaf 1 februari een zender met al het nieuws uit uw eigen regio. De muziek en informatiemix voor de regio Salland hoort u online op deze site en straks in de hele regio op AM 747.