Psychiaters: open al het onderwijs om psychische schade te voorkomen

Om verdere psychische schade bij studenten te voorkomen, moeten hogescholen, mbo’s en universiteiten zo snel mogelijk weer open. Daarvoor pleit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in een open brief aan de regering en aan het OMT.

Onder andere de Landelijke Studentenvakbond en de MBO Raad steunen het pleidooi. Basisscholen en middelbare scholen zijn inmiddels weer open, maar universiteiten, hogescholen en mbo’s blijven tot zeker 14 januari dicht. Wel wordt onderwijs op afstand gegeven.

Volgens de NVvP blijkt “uit vele onderzoeken door de jaren heen dat juist de adolescentie de meest kwetsbare levensfase is om mentale problemen te ontwikkelen, meer dan welke andere leeftijdsgroep dan ook.”

Psychiaters melden onder meer dat jongeren meer kampen met angststoornissen, stemmingsstoornissen en eetstoornissen door het gebrek aan fysiek onderwijs en interactie met hun leeftijdsgenoten. “En ook op de acute opnameklinieken voor jongeren is veel druk. Die zitten gewoon heel vol”, zegt NVvP-voorzitter Elnathan Prinsen in het NOS Radio 1 Journaal.

Leeftijdsgenoten nodig

Onder meer uit een grootschalig RIVM-onderzoek dat vorig jaar november werd gepubliceerd, viel op te maken dat een groot aantal studenten universitaire en hbo-studenten last had van mentale problemen die door de coronacrisis werden versterkt.

Ook het gevoel van eenzaamheid is een groter probleem geworden voor studenten, zei onder anderen programmaleider studentenwelzijn Rianne van der Zanden van de Erasmus Universiteit daar toen over. Studenten ervaren hier volgens haar nog meer problemen mee dan andere groepen.

“Ze hebben hun leeftijdsgenoten nodig om hun identiteit te ontwikkelen en om zich prettig te voelen. Ze raken gefrustreerd dat ze hun vrienden en medestudenten niet kunnen ontmoeten.”