Gemeente Raalte stelt richtlijnen voor windenergie tijdelijk uit

Zwitserland, Mont-Crosin. Windturbine en zonnepanelen op heuveltop in de Jura. ANP COPYRIGHT BRANKO DE LANG

De gemeente Raalte is eind 2020 gestart met een proces om tot richtlijnen voor windenergie te komen. Dit zijn richtlijnen waar een initiatiefnemer van een windmolenproject aan moet voldoen. Het proces wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. Aanleidingen hiervoor zijn een recente uitspraak van de Raad van State over de noodzaak van een milieubeoordeling op windturbinenormen, lopende RIVM-onderzoeken naar gezondheidseffecten en onzekerheden rondom het nieuwe regeerakkoord.

Een windmolenproject levert veel duurzame energie op, maar heeft ook impact op de omgeving. Het college van B&W vindt het daarom belangrijk dat de omgevingseffecten goed worden onderzocht. Want ook in de gemeente Raalte leven zorgen over geluidsoverlast en gezondheidseffecten. Er zijn momenteel veel onzekerheden rondom windenergie. Het college van B&W kiest er daarom voor om pas op de plaats te maken en de onderzoeksresultaten af te wachten, voordat ze verdere stappen zet.

Hoe verder?

De regering gaat een milieubeoordeling maken. Dit gaat over algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid. Het onderzoek van de RIVM loopt momenteel al. Zodra er meer duidelijkheid is over de onderzoeksresultaten, komt het college van B&W bij de gemeenteraad terug met een procesvoorstel. Het nieuwe – nog op te stellen- regeerakkoord zal hier ook invloed op hebben. Hoe groot die invloed is, hangt af van de rol die het Rijk wil pakken in de energietransitie.

Op andere duurzaamheidsterreinen werkt de gemeente ondertussen hard door. Denk bijvoorbeeld aan zonneparken en het informeren over en stimuleren van woningverduurzaming en energiebesparing.

Over de richtlijnen

De richtlijnen voor windenergie gaan onder andere over inpassing in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief. Eerder konden inwoners via een online vragenlijst aangeven wat zij belangrijk vinden als het om windenergie gaat. Daarna volgden een verdiepende webinar en een aantal gesprekken met de gemeenteraad, waarbij inwoners konden meepraten. Ook bij het verdere proces zullen inwoners weer betrokken worden.

Ga voor meer informatie naar raalte.nl/windenergie.