Groter risico op koolmonoxidevergiftiging tijdens aankomend stookseizoen

Jaarlijks vallen er nog steeds doden en gewonden door een koolmonoxidevergiftiging. Dat is zorgwekkend, zeker nu de kans op een koolmonoxidevergiftiging dit jaar ook nog eens toeneemt. Door de huidige coronamaatregelen zitten mensen meer binnen dit stookseizoen. Ook blijkt dan minder mensen hun cv-ketel hebben laten controleren. De lockdown wordt hierbij als reden gegeven. De campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ die Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting vandaag starten, is daarom dan ook van levensbelang.

Een levensgevaarlijke koolmonoxidevergiftiging (ook wel CO-vergiftiging) is met drie maatregelen te voorkomen: Ventileer – Controleer – Alarmeer. Minder mensen hebben dit jaar hun cv-ketel laten controleren. “Een alarmerende ontwikkeling,” zegt Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland. “Het is essentieel om jaarlijks je cv-ketel te laten controleren. Hoe oud of nieuw de ketel ook is.” Naast de jaarlijkse controle van het verwarmingstoestel adviseert Vroege om

24/7 te ventileren door een raam of rooster op een kiertje te zetten en een CO-melder te plaatsen.

“Heel belangrijk, aangezien alleen een melder je kan waarschuwen als het levensgevaarlijke koolmonoxide in je woning vrijkomt”.

Wees deze periode extra alert

De symptomen van een CO-vergiftiging worden door veel mensen niet (op tijd) herkend. Misselijkheid kan ook een van de symptomen zijn. Koolmonoxide is een niet prikkelend, geur- en kleurloos gas. Het zorgt ervoor dat zuurstof niet meer gebonden kan worden aan het hemoglobine, waardoor zuurstofgebrek in de weefsels van het lichaam kan ontstaan. Een CO-vergiftiging is voor slachtoffers maar ook voor professionals gemakkelijk over het hoofd te zien. Het wordt dan ook niet voor niks de sluipmoordenaar genoemd.

Symptomen
De eerste symptomen zijn vaak vaag en kunnen lijken op griep, een ziektebeeld dat juist in het stookseizoen (de winter) vaker voorkomt. Ook neurologische klachten kunnen duiden op een CO-vergiftiging, zoals geheugenproblemen of moeite met spreken. Dat maakt het stellen van de diagnose niet makkelijker. Hierbij de symptomen nog een keer op een rijtje (RIVM):

  • Milde vergiftiging: hoofdpijn, duizelig, misselijk, braken en wazig zien. Hoofdpijn en duizeligheid zijn de meest gemelde symptomen;
  • Matige vergiftiging: verwarring, flauwvallen, pijn op de borst, benauwd, spierzwakte en een onregelmatige ademhaling en hartslag;
  • Ernstige vergiftiging: verlaagde bloeddruk, verminderde doorbloeding van het hart, toevallen, longoedeem, hartritmestoornissen, hartstilstand, ademhalingsstilstand, coma, apathie, desoriëntatie, concentratieproblemen, hallucinaties, vergeetachtigheid, verwardheid en depressie.

Als de klachten verdwijnen na een wandeling in de buitenlucht, zou dat kunnen betekenen dat er sprake is van een CO-vergiftiging.

Campagne ‘Stop CO-Vergiftiging’

Met de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ vragen Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting aandacht voor de gevaren van koolmonoxide en hoe je een vergiftiging kunt voorkomen en herkennen. Voor deze campagne is er een CO-wijzer uitgebracht die online te raadplegen is. Ook op www.brandweer.nl/koolmonoxide vind je meer informatie over koolmonoxide.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl