Nationale Zorgreserve en ROC Twente starten ‘scholingscarrousel’ zorgreservisten met steun van Provincie Overijssel

Zorgreservisten springen in tijdens crises, zoals de pandemie die gaande is. In Overijssel zijn zo’n 200 zorgreservisten actief en dat aantal groeit. In samenwerking met ROC van Twente start de “Overijsselse” Zorgreserve begin 2022 via de proeftuin ‘permanente educatie van zorgreservisten’. De eerste Nederlandse opleiding om de kennis en vaardigheden van zorgreservisten te actualiseren zodat zij inzetbaar zijn tijdens de pandemie.

Unieke opleiding
Provincie Overijssel draagt aan deze opleiding €90.000 bij. Voor dat bedrag kan er een op- zorgreserve-maat opleidingspalet ontwikkeld worden, waaraan zo’n 60 zorgreservisten deelnemen. Na evaluatie van de eerste groep wordt de opleiding beschikbaar gemaakt voor alle andere veiligheidsregio’s. Roy de Witte, gedeputeerde Provincie Overijssel: “Prachtig om te zien hoe gemotiveerd mensen uit de zorg zijn om onmiddellijk de handen uit de mouwen te steken. In deze tijden van schaarse handen aan het bed is dit een geweldige ontwikkeling. We helpen met deze unieke opleiding vrijwel direct zorginstellingen uit de zorg. Ik hoop echt dat andere overheden dit initiatief oppakken en landelijk doorzetten. Want we hebben de reservisten keihard nodig”.

Nationale Zorgreserve
De Nationale Zorgreserve bouwt aan regionale community’s van (oud-)zorgprofessionals die in tijden van crisis klaarstaan om ingezet te worden binnen zorgorganisaties. Om in toekomstige crisissituaties gebruik te kunnen blijven maken van het aanbod van oud-zorgmedewerkers subsidieert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programma Nationale Zorgreserve. Met de geleerde lessen ontwikkelt Nationale Zorgreserve een duurzame variant: een Overijsselse community van zorgreservisten die paraat zijn en willen bijspringen als een crisissituatie daar om vraagt. Alles vanuit de gedachte ‘Met elkaar. Voor elkaar.’. Diverse Overijsselse zorgorganisaties zoals o.a. CarintReggeland, Carinova en ZGT Topklinisch Ziekenhuis doen een beroep op de inzet van zorgreservisten.

Zorgreservist is een professional
Zij/hij is een professional die in een andere sector aan het werk is gegaan of die gepensioneerd is. Velen van hen zijn bereid om in te springen als de nood aan de man is. Tijdens een crisis waarbij de volksgezondheid in gevaar is of wordt bedreigd, is er altijd een tekort aan onmiddellijk beschikbare zorgverleners. Peter Weda, zorgreservist: “Als de continuïteit van de zorg in gevaar is, is de samenleving in gevaar. Dan ben ik solidair zowel naar mijn oude vak als naar de samenleving.”