Natuurbeheerders en boeren werken samen aan biodiversiteit

Bron: RTVOost door Ina Brouwer

Boeren zien zeker het belang van biodiversiteit maar het zou mooi zijn als er ook financieel wat tegenover staat. Het project Salland Loont wil boeren in Salland helpen bij het vinden van langjarige verdienmodellen die bijdragen aan de verduurzaming van het landelijk gebied. Vrijwilligers monitoren in het landschap of de maatregelen die de boer neemt, werken. Zaterdag troffen boeren en vrijwilligers elkaar op het erf van De Jongh de Leeuw in Wijhe.

Een ander maaibeleid, het dempen van een sloot of het aanleggen van een bloemenrand rond een akker. Het lijken kleine maatregelen maar ze kunnen het verschil maken voor insecten, vogels of vlinders. Agrariërs uit Salland Noord hebben de afgelopen twee jaar verschillende van dit soort beheersmaatregelen genomen op hun percelen.

Beverbank en akkerrand

Boerin Annuska De Jong de Leeuw – Ogink wijst er op dat hun percelen relatief klein zijn en omgeven door akkerranden. In de akker waar nu de wintertarwe uit de grond piept, is een sloot gedempt. “Daar hebben we een kopje op laten zetten, een keverbank. De grond warmt daar in de winter en het voorjaar sneller op, zodat de kevers en andere insecten daar naar toe trekken en eerder aan hun voedsel kunnen komen. Dus zo monotoon is het daar niet.”

Liever inheemse bloemen

Marjan Buter liep dit jaar voor het eerst met een ervaren vlinderteller mee en ze heeft er veel van geleerd. “Ik heb allerlei vlinders gezien die ik hiervoor nooit eerder heb opgemerkt. Aan de hand van een kaart kun je zien om welke soorten het gaat. Iedereen kent de Atalanta, de dagpauwoog en het koolwitje wel, maar er is zoveel meer. Je wordt er steeds enthousiaster van.” Ze kijkt naar de akkerrand waar de boer bloemen heeft ingezaaid. Ze zijn inmiddels uitgebloeid en het zaad biedt nu voedsel aan vogels en kleine zoogdieren. Het liefst ziet ze inheemse bloemen die passen in het landschap en bloeien op het moment dat de insecten de nectar het hardst nodig hebben.

Salland Loont helpt de boeren met het aanboren van subsidies zodat ze dit soort beheersmaatregelen kunnen blijven nemen. De boerin hoopt dat de consument blijft meedenken – en ook de weg naar de boerderijwinkel met biologische producten vindt. Want particuliere verkoop vanaf het erf gaat steeds meer deel uitmaken van het verdienmodel van de agrariërs. Voor projectleider Willem Rienks zijn het vooral de ontmoetingen tussen boeren en de vrijwilligers, de burgers, die voor hem tellen. “Begrip voor elkaar en van elkaar leren, dat is de bedoeling van deze dag.”

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl