SallandWonen huisvest ook dieren

Het klinkt misschien vreemd, maar in de gebouwen en huizen in onze omgeving leven niet alleen mensen. Er leven ook een heleboel beschermde diersoorten zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen die afhankelijk zijn van verblijfplaatsen in en rondom onze woningen. SallandWonen heeft aandacht voor die dieren die wonen in de huizen die zij verhuurt. Want deze diersoorten hebben het door het verduurzamen van woningen en door het ’kierdicht bouwen’ zwaar. Er blijft steeds minder woonruimte over. SallandWonen heeft hiervoor samen met de provincie een soortenmanagementplan (SMP) gemaakt. In dit plan is opgeschreven hoe deze dieren beter kunnen worden beschermd.

Wat in SMP en waarom?

Het SMP is tot stand gekomen samen met tientallen vrijwilligers. Zij hebben samen met ecologen de afgelopen 2 jaar vogels en vleermuizen geteld in Raalte, Heino, Olst en Wijhe. Op die manier is in kaart gebracht waar de beschermde diersoorten zoals gierzwaluwen, vleermuizen, huismussen en andere stadsvogels zich bevinden. In het soortenmanagementplan is vervolgens omschreven hoe per gebied of wijk invulling gegeven wordt aan bescherming van de daar voorkomende diersoorten.

Projecten van SallandWonen worden daardoor vanaf nu natuur inclusief gebouwd en onderhouden volgens het SMP. Dit betekent dat zowel bij nieuwbouw, maar ook bij het verduurzamen en onderhouden van woningen, extra verblijfplaatsen voor de dieren worden aangebracht. Hiermee houden we de biodiversiteit in onze woonwijken beter in stand en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.

Op basis van het SMP heeft SallandWonen een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor 10 jaar. Hierdoor is het niet meer nodig om per project onderzoek te doen en ontheffing aan te vragen. Dat levert tijdwinst op bij die andere belangrijke opgave die SallandWonen heeft: zorgen voor duurzame woningen waarin zo min mogelijk energie wordt gebruikt zodat de huurders comfortabel en betaalbaar kunnen wonen.

Samen met Provincie De Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat de planten en dieren die in Overijssel voorkomen goed te beschermen. En dat er tempo wordt gemaakt met de verduurzaming van woningen. Voor er een SMP was leken die twee zaken elkaar tegen te werken. Zij heeft daarom organisaties gevraagd mee te doen met de pilot SMP, volgens de Wet natuurbescherming, die ervoor zorgt dat vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen worden beschermd, terwijl tegelijkertijd niet meer per project een vergunning hoeft te worden afgegeven. SallandWonen heeft hieraan met veel enthousiasme gehoor gegeven. Een gebiedsgerichte bescherming met een Soortenmanagementplan is hierbij het meest effectief en efficiënt. We kunnen hiermee 10 jaar vooruit.

Vrijwilligers gezocht Om te controleren hoe het met de dieren in onze woningen gaat moeten we wel

jaarlijks vogels blijven tellen en vleermuisgeluiden blijven analyseren. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Het gaat dan om het drie keer per jaar vogels of vleermuizen tellen.

Wilt u meer weten over het Soortenmanagementplan van SallandWonen? Of aanmelden als vrijwilliger? neem dan contact met Jos Wolfkamp, projectleider van SallandWonen. Dat kan via vrijwilliger@sallandwonen.nl.