Een jaar oorlog, laten we blijven bidden voor vrede

Op vrijdag 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.

Het Oecumenisch Coventryvredesgebed Deventer nodigt iedereen die dat wil uit om hierbij stil te staan tijdens het wekelijkse vredesgebed in de Lebuïnuskerk in Deventer. Samen zijn we in gedachten en gebed bij de mensen in Oekraïne en Rusland, en bidden we voor vrede en compassie. Er zijn ook enkele liederen en korte stiltes. Er zullen vertegenwoordigers zijn vanuit verschillende geloofsgemeenschappen. En iedereen is welkom. Het vredesgebed vindt iedere vrijdagmiddag plaats tussen 12:00 en 12:30 in de Magistraatskapel in de Lebuïnuskerk. Na afloop van het gebed, vanaf half één speelt beiaardier Bauke Reitsma op het carillon, boven in de Lebuïnustoren, het Oekranïense volkslied en enkele vredesliederen. Hij laat deze liederen klinken op verzoek van de Rotary Deventer, zoals dat ook in andere steden gebeurt. De klanken van de beiaard zullen in de kerk en vooral op het Grote Kerkhof te beluisteren zijn.

Het wereldwijde Coventry Vredesgebed is ontstaan na de verwoesting van de stad en de kathedraal van Coventry in 1940 door een Duits bombardement. Vanuit de puinhopen zocht de gemeenschap van Coventry contact met Duitse gelovigen. Zij wilde geen haat en wraak, maar ging op zoek naar verbinding en compassie. Het symbool van het Vredesgebed is ‘The cross of Nails’: een kruis gemaakt van nagels uit de verwoeste kathedraal. In de Magistraatskapel van de Lebuïnus hangt dit kruis, net als op circa 260 andere plaatsen in de wereld, waar wekelijks een Coventrygebed is voor vrede en verzoening. Meer informatie is te vinden op tinyurl.com/coventrydeventer en op pgd.Lebuinuskerk.nl/vieringen