Sproeiverbod voor delen van Salland

12 augustus 2022 Redactie 0

Onherstelbare natuurschade dreigt door droogte. Daarom hebben de waterschappen een sproeiverbod ingesteld Die gelden voor de directe omgeving van kwetsbare natuurgebieden. Waterschap Vechtstromen kan op […]