Europarlementariër Esther de Lange op werkbezoek bij klooster Nieuw Sion

Op zaterdag 4 maart zal Europarlementariër Esther de Lange (CDA) een werkbezoek brengen aan klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Daar gaat ze in gesprek met het bestuur van de Kracht van Salland, over hun succesfactoren en de rol van het Europees beschikbaar gestelde Leader-geld hierin. Onder de noemer De Kracht van Salland werkt een hecht netwerk van vrijwilligers en organisaties aan nieuwe ontwikkelingen in het gebied. ‘Salland boert en eet bewust’ is ook aanwezig en zal iets vertellen over hun mooie initiatief. Het klooster Nieuw Sion legt uit hoe ze deze abdij een nieuwe passende (religieuze) bestemming heeft gegeven. Aansluitend zullen zij met Esther in discussie gaan over de meerwaarde van Europees (en lokaal en provinciaal) geld voor deze regionale initiatieven en ook wat er wellicht anders of beter kan. Ten slotte gaan we met elkaar in gesprek over de meerwaarde van het maatschappelijk religieus erfgoed in Overijssel en het toekomstperspectief hiervan.

LEADER is als subsidieregeling onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid die is bedoeld voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied, door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk kunnen dit maatschappelijke, culturele of recreatieve projecten zijn. De nieuwe LEADER-periode start in 2023 en loopt t/m 2027. Voor deze periode is in totaal € 73 miljoen LEADER-subsidie beschikbaar.

Het Leaderproject ‘Nieuw Sion’ is in september 2018 goedgekeurd. Stichting Nieuw Sion ontvangt € 100.000 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeente Deventer). Voorwaarde voor de Leaderbijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen. Zo heeft de A.G. Schoorlemmerstichting te Heeten een subsidie van € 150.000 verstrekt. Enkele andere fondsen – die anoniem wensen te blijven – droegen bij met kleinere giften.

Het Leaderproject ‘Salland Boert en Eet Bewust’ is in april 2017 goedgekeurd. Het project ontvangt € 90.098 (50% EU, 25% provincie Overijssel, 25% gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte). Voorwaarde voor de Leaderbijdrage is dat de initiatiefnemers zelf een even hoog bedrag aan private gelden regelen