Wonen en ontmoeten in Tapijtfabriek Smyrnastraat

De Tapijtfabriek aan de Smyrnastraat in Deventer wordt een aantrekkelijk gebied met een mix van wonen, werken en ontmoeten, met aandacht voor de historische betekenis van het terrein. JOUW Wonen betrekt omwonenden en belanghebbenden bij de ontwikkeling van ‘De Tapijtfabriek’. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 februari ambities en doelen vastgesteld waarbinnen het plan moet passen.

Projectwethouder Liesbeth Grijsen: “We geven nu als gemeente inzicht in de speelruimte die JOUW Wonen heeft. We willen inspireren tot het maken van plannen met een meerwaarde voor de stad, wijk én buurt. Met de vastgestelde doelen en ambities kunnen we de plannen toetsen. We hebben ze in goede harmonie opgesteld. Wij zijn blij dat de projectontwikkelaar omwonenden en belanghebbenden en woningcorporaties goed wil betrekken bij het vervolg. Dat vinden we heel belangrijk.”

Ruimte voor ontmoeting en verbinding

De oorspronkelijke tapijtfabriek uit 1904 heeft een aantal historische onderdelen die behouden blijven. Onder andere de voorgevel, inclusief de markante toegangspoort op de hoek en de puntgevels, worden in het nieuwe plan verweven.

Mooi woongebied

Henk Wiggers en Marko Hartmann, de toekomstige eigenaren van de locatie aan de Smyrnastraat, zijn blij met de vastgestelde doelen en ambities en met de koopovereenkomst: “De Tapijtfabriek moet een mooi binnenstedelijk woongebied met veel groen worden. We willen een divers aanbod aan woningen voor een brede doelgroep: voor starters, senioren en gezinnen, en van sociale huur tot woningen in het midden- en hogere segment. We gaan ervoor zorgen dat er veel aandacht uitgaat naar het inpassen van groen en duurzame oplossingen.”

Ontmoetingsplekken en parkeren

Er komen laagbouwwoningen en gestapelde woningen. En er komen ontmoetingsplekken, denk aan flexwerkplekken, daghoreca en maatschappelijke functies. In het plan wordt voorzien in de parkeerbehoefte en er wordt ruimte gecreëerd voor een goede leefomgeving.

Buurt en belanghebbenden betrekken

JOUW Wonen heeft het gerenommeerde architectenbureau “De Architecten Cie” uit Amsterdam in de arm genomen voor het stedenbouwkundig plan en de architectuur. Architecten Pi de Bruijn en Erik Vrieling waren eerder betrokken bij de wederopbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede, die nog steeds als hét voorbeeld wordt gezien van geslaagde betrokkenheid van bewoners.

Architect Pi de Bruijn: “Ook voor de Smyrnastraat gaan we goed samenwerken met de buurt en andere belanghebbenden. Via bijeenkomsten willen we met omwonenden en betrokkenen vorm geven aan de nieuwe woonomgeving. Door de toekomstige gebruikers en buurtgenoten mee te laten denken, komen we uiteindelijk met een plan dat goed past bij de buurt en de stad.”

Machinefabriek Geurtsen

Op het terrein is nu nog Machinefabriek Geurtsen gevestigd. Die heeft het terrein met gebouwen verkocht aan projectontwikkelaar JOUW Wonen. Geurtsen gaat verhuizen naar een plek waar het meer ruimte krijgt en het goed kan doorgroeien. Geurtsen is daarover in gesprek met verschillende aanbieders.