Waarom staan er allemaal van die gekleurde paaltjes langs de dijk?

De vele gekleurde paaltjes langs de IJsseldijk zal menigeen de laatste tijd wel opgevallen zijn. Salland1 ging op onderzoek uit en wat blijkt er vindt namelijk uitgebreid grondonderzoek plaats op en langs de dijk er daar zijn die paaltjes voor.

Alle boorlocatie’s zijn door paaltjes of anderzijds gemarkeerd

Er vindt namelijk grondonderzoek plaats op en langs de dijk.

De sondeerwagen in actie

Daartoe wordt een zogenaamde sondeerwagen gebruikt. Dat is een voertuig om de bodemgesteldheid en -eigenschappen op locatie te onderzoeken. Het is uitgerust met een zogenaamde sondeerinstallatie, waarmee een sonde diep de grond in wordt gebracht om metingen uit te voeren.

De sonde bestaat uit een stalen staaf die in de grond wordt gedrukt, terwijl metingen worden uitgevoerd om de grondlagen te identificeren en hun eigenschappen te bepalen, zoals de dichtheid, samenstelling en draagkracht. 
Deze  informatie heeft als doel om de grondopbouw te analyseren voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp en de uitvoeringsplannen ten behoeve van de dijkversterking tussen Zwolle en Olst.

De IJsseldijk is een van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij  een noordwesterstorm. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder en dan krijgt een groot deel van Salland te maken met wateroverlast.

Het project IJsselwerken zorgt ervoor dat de dijk versterkt gaat worden en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. 

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico