Olst-Wijhe wil groeien met ruim 1000 woningen de komende 10 jaar  

De gemeente Olst-Wijhe pakt de woningcrisis stevig aan. Dit blijkt uit de nieuwe woonvisie van de gemeente. Net als het landelijke beeld kent ook Olst-Wijhe het probleem van onvoldoende aanbod en stijgende huizenprijzen. De gemeente kiest er onder andere voor om de komende 10 jaar te groeien met 1000 tot 1200 woningen. 

Aantrekkelijke woongemeente: Olst-Wijhe wil een aantrekkelijke woongemeente zijn met kenmerken als groen, rust en sociale verbondenheid. Waar ruimte is voor vernieuwende, duurzame ontwikkelingen op gebied van wonen, economie, recreatie en ook de agrarische sector. Olst-Wijhe profileert zich als een toekomstbestendige regionale eigenzinnige woongemeente. Dit betekent dat de gemeente in haar beleid en plannen de nadruk legt op wonen.

Quote wethouder Marcel Blind: “Er zijn veel thema’s die belangrijk zijn en om voorrang strijden in deze tijd. De gemeente Olst-Wijhe ziet de wooncrisis als belangrijkste de komende jaren. Goed wonen is een recht voor iedereen. Daarom gaan we daar fors op inzetten.“

Woonvisie gemaakt met inwoners : Hoe de gemeente dit wil bereiken staat beschreven in de Woonvisie. Deze visie is tot stand gekomen door gesprekken met verschillende organisaties en inwoners in de gemeente, een online enquête, diverse onderzoeken en kennis en ervaring vanuit de gemeente. Dit gaf een mooi beeld van de woonwensen in Olst-Wijhe en bevestigt de landelijke trends.

Speerpunten uit de woonvisie

De belangrijkste punten uit de Woonvisie zijn:

  • De gemeente wil het aantal koop- en huurwoningen flink uitbreiden in Olst, Wijhe, Wesepe en Boskamp en in de andere kernen wordt gewerkt aan maatwerkoplossingen. Samen met SallandWonen en beide huurdersorganisaties werkt de gemeente aan oplossingen voor de (sociale)huur.
  • De gemeente richt zich in eerste plaats op eigen inwoners met in het bijzonder aandacht voor starters en senioren.
  • De gemeente wil een goede mix van doelgroepen en woningtype. Dit vergroot de sociale samenhang, doorstroming en leefbaarheid.
  • De gemeente wil duurzaam bouwen, aangepast aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) en zorg voor biodiversiteit. Dus bouwen voor nu en de toekomst, waarbij Olstergaard een mooi voorbeeld is.
  • De gemeente wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat er zorg is voor elkaar en ondersteuning waar nodig.

 

Woonvisie ter inzage
De woonvisie is nu nog een concept. Dit concept ligt van 18 november tot 30 december 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kan een schriftelijke inspraakreactie worden gegeven. Deze kunt u schriftelijk indienen (Olst-Wijhe, postbus 23, 8130 AA Wijhe) of mail naar gemeente@olst-wijhe.nl. De concept Woonvisie met bijbehorende documenten vindt u op www.olst-wijhe.nl/woonvisie2021.