Olst-Wijhe

Volgorde op categorie

Auto Added by WPeMatico

 

Breed provinciaal offensief bij aanpak eikenprocessierups

De laatste jaren neemt de overlast van de eikenprocessierups enorm toe. Om de bestrijding van de eikenprocessierups te verbeteren heeft de provincie het initiatief genomen, samen met de 25 Overijsselse gemeenten, voor een provinciale aanpak. Dit plan voorziet in een goede onderlinge coördinatie en afstemming.
Door de provincie
Uitgangspunt is een betere beschikbaarheid van bestrijdingscapaciteit en- materieel en lagere bestrijdingskosten. Daarnaast voorziet het plan in voorlichting en communicatie naar de inwoners, maar ook naar betrokken overheden, terreinbeheerders en bestrijdingsdiensten. De daadwerkelijke bestrijding begint naar verwachting –afhankelijk van de weersomstandigheden- meteen na Pasen. De coronacrisis heeft hier geen invloed op.
Korte en langere termijnaanpakIn het plan van aanpak worden gemeenten aangeraden om als korte termijnactie een interne coördinator aan te stellen, een eigen beheerplan te maken en aangetroffen rupsen en nesten beter te registreren. Voor de langere termijn is het nodig om de biodiversiteit te verbeteren, zodat de rups meer natuurlijke vijanden krijgt.
Gezamenlijke bestuurlijke aanpakDe Overijsselse gemeenten en de provincie zijn vorig najaar een overleg gestart om tot een betere coördinatie en optimalisatie bij de bestrijding te komen. Dit heeft geleid tot de aanstelling van twee bestuurlijke coördinatoren: de wethouders openbare ruimte en groen van de gemeenten Oldenzaal en Raalte, respectievelijk Evelien Zinkweg en Jacques van Loevezijn. Op verzoek van hen heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten een plan van aanpak geschreven om alle betrokkenen te ontzorgen en te faciliteren. Samen met de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel voor Landbouw & Natuur is dit plan onlangs aan alle gemeenten aangeboden.
Het plan bevat een uniforme aanpak en onderlinge afstemming waarmee elke organisatie een lokaal beheerplan kan maken. Naast gemeenten zijn ook andere organisaties en diensten betrokken die eiken op hun terreinen hebben staan, zoals natuurorganisaties, grondeigenaren, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze Overijsselse aanpak is volgens het ministerie van LNV uniek in Nederland. De provincie Gelderland heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opdracht gegeven te onderzoeken of het Overijssels plan van aanpak ook iets voor de Gelderse gemeenten is.
Gemeentelijke coördinatorDe gemeentelijke coördinator gaat zorgen voor samenhang in de aanpak. Hij of zij wordt onder andere verantwoordelijk voor het verzamelen en registreren  van gegevens. De gemeentelijke coördinator stuurt bovendien bestrijdingsorganisaties aan en is verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie met inwoners.
BiodiversiteitOp de lange termijn helpt het versterken van natuurlijke vijanden (roofinsecten, zangvogels en vleermuizen) bij de aanpak van de eikenprocessierups. Zo kunnen gemeenten zorgen voor meer kruiden in wegbermen. Deze kruiden trekken roofinsecten aan. Er kunnen nestkasten worden opgehangen en meer struweel aangeplant, zodat zangvogels rust- en broedplekken vinden. Gemeenten kunnen particulieren ook stimuleren om hun tuinen groener in te richten en agrariërs om kruidenrijke randen om hun percelen aan te leggen. Daarnaast kunnen er andere soorten dan eiken worden geplant in lanen, parken en plantsoenen.
Het bericht Breed provinciaal offensief bij aanpak eikenprocessierups verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Breed provinciaal offensief bij aanpak eikenprocessierups verscheen eerst op Salland TV.

In de strijd tegen corona bundelen beste digitale experts van Oost-NL hun krachten om bedrijven en organisaties in de regio te helpen

In deze tijd van ‘social distancing’ zijn we als maatschappij meer en meer afhankelijk van digitale hulpmiddelen om te blijven functioneren. Tegelijkertijd zijn ook in de provincies Drenthe en Overijssel bijvoorbeeld ondernemers, scholen, lokale overheden en verpleeghuizen vaak digitaal niet klaar om aan de nieuwe eisen die social distancing aan ons stelt, te voldoen. Om die kloof te overbruggen, helpen de beste digitale bureaus van Oost-Nederland met de vandaag gelanceerde Digital Help Squad belangeloos ondernemers en organisaties in nood met online digitale spreekuren.
Door de coronacrisis staan ook veel kleine fysieke ondernemers in Oost-Nederland aan de rand van de afgrond. Denk aan fysieke winkels, kappers en schoonheidsspecialisten, sportscholen, vervoerders en bloemisten. Veel van deze partijen hebben nog geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Daarnaast worstelen bijvoorbeeld scholen en verpleeghuizen hoe zij online contact kunnen houden met hun scholieren en familieleden van patiënten en lokale overheden met de digitale informatievoorziening aan burgers.
Met de Digital Help Squad biedt DDA, de brancheorganisatie van de top digitale bureaus in Nederland, belangeloos een helpende hand met online digitale spreekuren door het hele land. Tijdens de webinars krijgen gedupeerden antwoorden op vragen als: hoe richt ik snel een online omgeving in voor mijn fysieke winkel die niet meer open mag? Hoe kom ik online van mijn winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs? Hoe houd ik online contact met familie? De gratis webinars worden gegeven door leden van de beste top100 digitale bureaus van Nederland.
Voorzitter van DDA, Ivo Roefs: “Als digitale sector kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren in deze onzekere tijden. Uit navraag onder onze leden blijkt dat een groot deel van hen hun diensten gratis beschikbaar stelt om gedupeerden te helpen. Veel van deze partijen hebben bijvoorbeeld nog geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Met onze digitale skills kunnen we ze in deze tijden van crisis een helpende hand bieden. Dit is het moment om in actie te komen!”
De eerste twee regionale digitale spreekuren voor Oost-Nederland vinden plaats 31 maart en 2 april plaats tussen 20-21 uur en zijn te volgen via deze link.
Voor meer informatie over de Digital Help Squad ga naar: www.digitalhelpsquad.nl

[end]

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht In de strijd tegen corona bundelen beste digitale experts van Oost-NL hun krachten om bedrijven en organisaties in de regio te helpen verscheen eerst op Salland TV.

Vogelkastjes met schroeven in de boom vastgezetā€¦

Het goede nieuws is dat er overal in Heeten en omstreken in het buitengebied nieuwe nestkastjes aan eikenbomen zijn opgehangen. Het slechte nieuws is dat die kastjes met schroeven in de boom worden gedraaid.
Door Jan Oostewechel
Dat die nestkasjes ineens overal hangen is waarschijnlijk om mezen te lokken. Die zijn gek op de eikenprocessierups. Dus het initiatief is aan te prijzen. Maar waarom worden er van die grote ijzeren schroeven gebruikt om ze vast te zetten? Dat is niet erg gezond voor bomen. En ook niet voor de kettingzaag als die bomen over hopelijk heel lange tijd mooie planken of balken worden worden gemaakt.
Kenners weten natuurlijk dat er daarom speciale aluminium spijkers in de handel zijn. Door het gebruik van deze zachte spijkers zal er geen schade optreden aan de zaag.
Ik stel voor dat als in het najaar de kastjes weer schoongemaakt moeten worden, dat dan de schroeven vervangen worden voor boomvriendelijke aluminium spijkers. Dat is beter voor nu, maar ook voor over tientallen jaren.
Het bericht Vogelkastjes met schroeven in de boom vastgezet… verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Vogelkastjes met schroeven in de boom vastgezet… verscheen eerst op Salland TV.

Militaire artsen en verpleegkundigen aan de slag in het land

Zo’n 90 militair verpleegkundigen en 20 militair artsen gaan deze week aan de slag in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen in het land. Ze ondersteunen daar het zorgpersoneel dat onder druk staat vanwege het grote aantal coronapatiënten.
 
Het bericht Militaire artsen en verpleegkundigen aan de slag in het land verscheen eerst op Salland TV.

Grote weerstand tegen 7,5 ha zonnepark naast De Vlaminckhorst

Solarfields ontwikkelt in opdracht van de familie Oortwijn in Heino een 7,5 ha groot zonnepark. Dit park, naast Landgoed De Vlaminckhorst, ligt voor het grootste deel binnen de grenzen van het historische Landgoed De Vlaminkhorst. Wij, als eigenaren van dat landgoewd verzetten ons tegen het zonnepark.
Door Henk van der Wal en Nellie Verhoef
Dit oorspronkelijke landgoed is momenteel in twee delen verdeeld: ‘De Vlaminckhorst’ (5 ha in bezit van Henk van der Wal en Nellie Verhoef) en ‘De Vlaminckhorstweg’ (22 ha in bezit van de fam.Oortwijn).
De aantasting door het zonnepark van dit bijzondere, bewaard gebleven gebied, gaat ons aan het hart. Wij restaureerden de afgelopen jaren hun Landgoed (gebouwen en landerijen) en brachten het terug in de staat van 1850. Ook de familie Oortwijn nam 1850 als vertrekpunt om het landschap te herstellen én om een veldschuur te mogen bouwen. Deze veldschuur werd in september 2019 vergund met als extra voorwaarde dat het beplantingsplan moet worden uitgevoerd.
Aansluitend op deze plannen is nu plotsklaps de opdracht verstrekt om in hetzelfde gebied een zonnepark van 7,5 ha aan te leggen. In een eerder stadium vroegen wij, Henk en Nellie, aan Landschap Overijssel en De IJsselacademie om de historie van het landgoed nauwkeurig in kaart te brengen.
Het blijkt om een zeldzaam stukje cultuurhistorisch landschap te gaan dat nu vernietigd dreigt te worden door zonnepanelen. Dit eeuwenoude landschap heeft nog steeds dezelfde vorm en weerspiegelt het ontstaan en de geschiedenis van Heino. Samen met de gemeente Raalte is er een lespakket gemaakt, dat nu in de cultuurklapper van Raalte staat vermeld. Omwonenden binnen een straal van 500 meter zijn middels een brief (d.d. 16 maart) uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het Dorpshuus. Als mensen zich opgeven krijgen ze de melding dat vanwege de coronacrisis de bijeenkomst niet doorgaat, maar dat er een webinar komt. Kennelijk gaat ondanks de coronacrisis die ons allen raakt, dit proces gewoon door.
Voor meer informatie zie www.devlaminckhorst.nl
Het bericht Grote weerstand tegen 7,5 ha zonnepark naast De Vlaminckhorst verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Grote weerstand tegen 7,5 ha zonnepark naast De Vlaminckhorst verscheen eerst op Salland TV.