Olst-Wijhe

Volgorde op categorie

Auto Added by WPeMatico

 

Koninklijke Onderscheiding voor Welsumse vrijwilligster Gezien Visch

FOTO: Jan van Aefst Fotografie. Op zondag 12 januari heeft burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe de Koninklijke Onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan Gezien Visch. De uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse Besturentoernooi in Welsum. Gezien Visch is onderscheiden op grond van haar belangeloze inzet voor de samenleving van Welsum.

Al sinds de officiële opening van dorpshuis ‘De Bongerd’ in Welsum (in 1980) is Gezien Visch daar actief als vrijwilligster. Eerst als schoonmaakster, later nam zij ook de coördinatie van de schoonmaak op zich. Inmiddels is zij geen coördinatrice meer maar nog steeds, al bijna 40 jaar (!), maakt zij iedere week het dorpshuis schoon. Het beheer en de exploitatie van het dorpshuis worden uitgevoerd door Stichting Dorpshuis Welsum. Gezien Visch is hier in de periode tussen 1989-1999 actief geweest als secretaris en penningmeester en van 2002-2008 als algemeen bestuurslid.

Het vrijwilligerswerk van Gezien Visch beperkt zich niet tot het dorpshuis alleen. Zij zet zich ook in voor Vrouwen van Nu, afdeling Welsum. Naast het feit dat zij al 35 jaar lid is, heeft zij ook diverse keren onderdeel uitgemaakt van het bestuur (1986-1992 als secretaris en van 2002-2008 als voorzitter). Vanaf 2014 heeft zij de voorzittersrol weer op zich genomen én vanaf 2016 is zij ook weer secretaris.

Ook Video Club Welsum 700 kan rekenen op haar inzet. Al sinds de oprichting in 1996 is zij betrokken bij de opnames van het Welsumse dorpsleven die tijdens de jaarlijkse donateursavond worden gepresenteerd als het ‘Welsums journaal’.

Gezien Visch is in de periode van 2003 tot 2008 ook nog actief geweest voor O.B.S. ‘Dijkzicht’ in Welsum als ouderraadslid.

Politiek komt er niet uit in aanstelling nieuwe wethouder voor gemeente Olst-Wijhe

De raad van de gemeente Olst-Wijhe staat voor een belangrijke beslissing. Blijft het raadsakkoord behouden voor de Sallandse gemeente? Het eerste verzoeningsgesprek met alle fracties is achter de rug, maar een oplossing is nog ver te zoeken. Alle politieke partijen in de gemeente houden de kaken op elkaar sinds er crisis is ontstaan over de aanstelling van een nieuwe wethouder. De gemeente Olst-Wijhe heeft een nieuwe wethouder nodig die wethouder Anton Bosch per 1 februari opvolgt.  De grootste partijen in de gemeenteraad de VVD, CDA en GemeenteBelangen hebben hun kandidaat naar voren geschoven, dat is Hans Olthof, de fractievoorzitter van de VVD .
Het bericht Politiek komt er niet uit in aanstelling nieuwe wethouder voor gemeente Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Nauwelijks vuurwerkschade in Salland

De vuurwerkschade in Salland bedraagt deze jaarwisseling zo’n 3000 euro. Dat bedrag is in Raalte tot nu toe lager dan het jaar ervoor. In de gemeente Olst-Wijhe beschikt men niet over de gegevens van vorig jaar. De schade aan drie afvalbakken zorgde de afgelopen jaarwisseling in die gemeente voor een post van 1100 euro. In Raalte moesten wel meer gemeentelijke eigendommen het ontgelden. Dat waren een vuilniscontainer, een hondenpoepbak en wat afvalcontainers. Daarmee noteert de gemeente Olst-Wijhe een schadebedrag dat voorlopig uitkomt op een bedrag tussen de 1500 en 2000 euro.
Het bericht Nauwelijks vuurwerkschade in Salland verscheen eerst op Salland TV.

Open dag stamboomonderzoek in Wijhe

Ook in 2020 kunt u bij de Historische Vereniging Wijhe terecht voor uw familiestamboom. Op zaterdag 11 januari is er een open dag voor belangstellenden. U bent welkom van 10.30 tot 16.00 uur in het Wijhes Museum, Kerkstraat 34. Toegang is gratis. Wijhe kent een rijke historie op het gebied van middenstand, industrie, platteland, onderwijs, kerk of verenigingsleven. Veel mensen in allerlei beroepen hebben hun bijdrage geleverd. Wie waren uw voorouders en welke rol speelden zij in de Wijhese samenleving? Was hij bakker, smid, kleermaker, schoenmaker, vleeshouwer? Of leraar, kantoorbediende, winkelier, koopman? Boerenknecht, dienstmeid, pachter, herenboer? Zoekt u meer informatie over uw familie, kom dan langs.
 
De Historische Vereniging beschikt over diverse bronnen die meer duidelijkheid kunnen geven. Enthousiaste vrijwilligers zitten klaar om u met al uw vragen te helpen. En misschien heeft u een bijdrage voor de Historische Vereniging, bijvoorbeeld oude foto’s, documenten of een leuk verhaal. Neemt u een USB-stick mee voor eventuele scans. De open dagen genealogie zijn elke tweede zaterdag van de maand, van september tot en met april. De eerstvolgende open dag is zaterdag 8 februari.
Het bericht Open dag stamboomonderzoek in Wijhe verscheen eerst op Salland TV.

Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend

De VVD Olst-Wijhe heeft fractievoorzitter Hans Olthof voorgedragen als kandidaat-wethouder om wethouder Bosch op te volgen, die per 1 februari 2020 stopt. De fracties van Gemeentebelangen (GB) en het CDA ondersteunen deze voordracht.

Zelfde portefeuille
Het is de bedoeling dat Hans Olthof (50) dezelfde portefeuille gaat behartigen als vertrekkend wethouder Bosch. Het gaat hierbij onder meer om de onderwerpen financiën, economische zaken, vrijetijdseconomie, sport en cultuur en vitale voorzieningen. Net als Bosch zal Olthof het wethouderschap in Olst-Wijhe parttime (0,7 fte) vervullen. Olthof heeft als raadslid bijna zes jaar ervaring opgedaan binnen het financiële en economische domein van de gemeente. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de VVV Olst en is hij oud-lid van de Raad van Toezicht van het Sallands Bureau voor Toerisme (het huidige Salland Marketing). Zijn bekendheid met de portefeuilleonderdelen, de gemeente, het college en de organisatie maken hem volgens GB, CDA en VVD geschikt als kandidaat-wethouder. Hans Olthof is geboren in Wijhe en woont nu samen met vrouw en drie kinderen in Olst.

Spoedige invulling
De gemeente Olst-Wijhe staat de komende jaren voor veel (financiële) uitdagingen. Om de continuïteit van het dagelijks bestuur van de gemeente te waarborgen, is hoge prioriteit gegeven aan een spoedige invulling van de wethoudersvacature. Deze vacature ontstond nadat wethouder Bosch in november zijn vertrek aankondigde wegens persoonlijke redenen.
De drie fracties hopen dat de nieuwe wethouder in de raadsvergadering van 3 februari benoemd en geïnstalleerd kan worden

Het bericht Kandidaat-wethouder Olst-Wijhe bekend verscheen eerst op Salland TV.