Gemeente Raalte beëindigt samenwerking met interim-directeur De Productie

De gemeente Raalte beëindigt de samenwerking met de interim-directeur van De Productie. Afgelopen juli werd formeel bevestigd dat zijn contract niet wordt verlengd en dus per 31 december 2021 stopt. De aanleiding hiervoor is een verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden van De Productie.

De huidige interim-directeur heeft aangegeven niet mee te willen werken aan een warme overdracht richting zijn vervanger. Daarmee is per direct de samenwerking tussen beide partijen beëindigd. Het college van B&W benadrukt: “Het belang van De Productie als beschermde werkomgeving staat voorop. De medewerkers bij De Productie hoeven zich geen zorgen te maken over hun baan of over de toekomst van De Productie.”

Deze week hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen het college van B&W en de teamleiders en de ondernemingsraad van De Productie. In deze gesprekken is nogmaals bevestigd dat het voortbestaan van De Productie gewaarborgd is.

De afgelopen dagen zijn verschillende berichten in de media verschenen over de huidige situatie rondom De Productie. “We begrijpen dat dit tot onrust leidt. Op dit moment is het belangrijk de rust te bewaren en samen tot een goede oplossing te komen. Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is dit van groot belang. De externe opdrachtgevers zijn inmiddels van de situatie op de hoogte gebracht”, aldus het college van B&W.

Over De Productie

De Productie is het bedrijf dat het werk van Stichting Werk Raalte (SWR) uitvoert, in het kader van de Sociale Werkvoorziening. Met een team van 15 professionals zet De Productie zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer dan 200 mensen werken op de eigen productielocatie in Raalte, bij afdeling Beheer van de gemeente Raalte of zijn gedetacheerd bij verschillende bedrijven in de regio.