Besluitvorming Ruimtelijke visie Duurzame Energie gepland in maart 2020

In juni legde de gemeente Olst-Wijhe de Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie (voorheen Energievisie) ter inzage. Hierop ontving de gemeente 90 zienswijzen. De beantwoording van de zienswijzen kost meer tijd dan voorzien.

De zienswijzen gaan onder andere in op zorgen over gezondheid, hoogte van windmolens en locaties. Het college hecht veel waarde aan een zorgvuldige beantwoording. Daarom is besloten meer tijd te nemen. Deze tijd wordt niet alleen gebruikt om de zienswijzen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld ook om de cijfers in de visie waar mogelijk te actualiseren.

Vooralsnog is het streven om de visie eind februari beeldvormend te behandelen in de gemeenteraad. In maart 2020 vindt naar verwachting de besluitvorming plaats.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Besluitvorming Ruimtelijke visie Duurzame Energie gepland in maart 2020 verscheen eerst op Salland TV.