Dadema en Blind boos op ‘Den Haag’: zorg voor kwetsbare jongeren wordt er zo niet beter op

Gemeenten werken iedere dag keihard om kwetsbare kinderen in hun stad of dorp te ondersteunen. Het doet geen recht aan al die gemeenten die hun zaken goed op orde hebben, om een vinger te wijzen en iedereen over een kam te scheren met generieke maatregelen vanaf een Haagse tekentafel. Een top-down stelselwijziging heeft nog nooit een kind geholpen.

Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan minister De Jonge. Burgemeester Dadema van Raalte en wethouder Marcel Blind van Olst-Wijhe steunen de brief, laten ze weten op twitter.

De Kamerbrief van minister De Jonge en minister Dekker ‘Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering‘ is reden voor de boze brief. Het gaat om maatregelen om de problemen in de specialistische jeugdzorg op te lossen, “maar de maatregelen brengen ons niet dichter bij een oplossing” zegt VNG.
“De randvoorwaarden waaronder gemeenten met de jeugdzorg moeten dealen zijn volstrekt ontoereikend. De financiën schieten ernstig tekort, en de extra middelen van het kabinet zijn niet toereikend en slechts incidenteel. Te weinig budget is niet op te lossen door het stelsel anders te ordenen. Gemeentebesturen doen hun uiterste best om in samenwerking met andere gemeenten en met de instellingen goede zorg voor kwetsbare jongeren te organiseren. Algemene structuurmaatregelen helpen daarbij niet.”

“In de brief van het kabinet is geen spoor te ontdekken van gelijkwaardige samenwerking tussen overheden. Het kabinet wil tot in detail gaan voorschrijven hoe gemeenten met elkaar samenwerken. De minister wilde zich inspannen tot het beperken van door het Rijk verplichte samenwerking. Maar de kabinetsvoorstellen voor de specialistische jeugdzorg zijn hiermee flagrant in tegenspraak. Het zet de bijl aan de wortel van de intergemeentelijke samenwerking.”

Het bericht Dadema en Blind boos op ‘Den Haag’: zorg voor kwetsbare jongeren wordt er zo niet beter op verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Dadema en Blind boos op ‘Den Haag’: zorg voor kwetsbare jongeren wordt er zo niet beter op verscheen eerst op Salland TV.