Droogte situatie op dit moment beheersbaar

De afgelopen week is er een klein beetje neerslag gevallen in ons werkgebied. Door het uitblijven van voldoende regen ziet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de grondwaterstanden in een groter gebied verder zakken. Dit maakt de uitgangssituatie kwetsbaar. Wel is er voldoende aanvoer en buffer vanuit het hoofdsysteem om het water verder het werkgebied in te brengen. Komende week wordt er buiige neerslag verwacht. Langzamerhand zien we een toename in beregenaars. WDODelta vraagt beregenaars uit oppervlaktewater zich te melden conform de voorschriften in de beregeningsregeling.

Neerslag
Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is op dit moment 136 mm. Dit is gunstiger dan vorig jaar (186 mm). In delen van ons gebied is het neerslagtekort groter.

Grondwaterstanden aan de lage kant
In het overgrote deel van het werkgebied bevinden de grondwaterstanden zich aan de onderkant van de zogeheten bandbreedte. Vooral op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau zijn de grondwaterstanden erg laag voor de tijd van het jaar. De verwachtte neerslaghoeveelheden zijn niet toereikend om de grondwatersituatie structureel te verbeteren, waardoor de uitgangssituatie nog steeds kwetsbaar is als er een langdurig warme en droge periode op zou treden. De komende week is dit niet aan de orde. In de komende periode verwachten we wat meer buiige neerslag. Op middellange termijn is de onzekerheid groot in de weersverwachting en daarom blijven we de weersontwikkeling nauwlettend volgen.

Toename beregenaars uit oppervlaktewater
WDODelta kan voldoende water uit de IJssel en IJsselmeer aanvoeren. Hiermee blijft de situatie op korte termijn beheersbaar. Voor beregening uit oppervlaktewater is er nu nog voldoende water. WDODelta roept beregenaars op om te melden wanneer men wil beregenen uit oppervlaktewater, conform de voorschriften in de beregeningsregeling. Met gericht peilbeheer probeert WDODelta het water zo goed mogelijk te verspreiden. Daarmee kunnen we vooralsnog voorzien in de watervraag.

Waterkwaliteit
Voor wat betreft waterkwaliteit ziet WDODelta een normale situatie voor de tijd van het jaar. Er is geen verslechtering opgetreden in vergelijking met vorige week.

Verwachting: normaal zomerweer zonder veel neerslag
Tot 14 juli worden er buien verwacht met maximum van dagtemperaturen rond de 20-23 graden. De tweede helft van volgende week wordt er enige neerslag verwacht, maar de onzekerheid hierover is groot.

Het bericht Droogte situatie op dit moment beheersbaar verscheen eerst op Salland TV.