Elektriciteitsnet loopt vol voor nieuwe wind- en zonneparken

De gemeente Raalte onderzoekt welke andere mogelijkheden er zijn

In de gemeente Raalte zijn veel lokale energie-initiatieven die zich inzetten voor het opwekken van lokale energie met bijvoorbeeld wind- of zonneparken. Om energie te kunnen leveren zijn deze parken aangesloten op het elektriciteitsnet. Net als in veel andere regio’s in Nederland, loopt ook in Raalte het elektriciteitsnetwerk vol. Binnenkort is het niet meer mogelijk om nieuwe initiatieven aan te sluiten op het netwerk. Dit betekent dat nieuwe zonneparken, windmolens of grote daken met zonnepanelen de opgewekte energie niet kunnen terugleveren. Gemeente Raalte onderzoekt samen met netbeheerders Enexis en Tennet welke mogelijkheden er zijn om lokaal duurzame energie op te blijven wekken.

Wethouder Frank Niens: “In Raalte werken we samen met onze inwoners en bedrijven aan de overstap naar duurzame energie. Energiecoöperaties hebben zich ingezet voor de realisatie van verschillende zonneparken en ook in andere dorpen ontstaan mooie initiatieven. Het vollopende elektriciteitsnet is een belemmering voor nieuwe plannen. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen met de netbeheerders te kijken welke mogelijkheden er toch zijn.”

Capaciteit elektriciteitsnet een belemmering
Op veel plekken in Nederland vormt de capaciteit van het elektriciteitsnet en belemmering voor nieuwe duurzame initiatieven, dit wordt ook wel netcongestie genoemd. Nadat gemeente Raalte lange tijd viel onder transportschaarsteniveau oranje, kleurt Raalte binnenkort rood op de capaciteitskaart van Enexis. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor nieuwe aansluitingen om energie terug te leveren. Aansluitingen die al eerder zijn aangevraagd en waarvoor al ruimte is gereserveerd op het netwerk, kunnen wel worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Nieuwe aanvragen voor het leveren van energie worden afgewezen en komen op een wachtlijst te staan. Tot en met 2029 werken de netbeheerders Enexis en Tennet aan het verzwaren van het netwerk, dit moet op termijn ruimte geven voor nieuwe aansluitingen.

Voor particulieren en bedrijven met een aansluiting voor klein verbruik blijft nog wel voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar. Zij kunnen bijvoorbeeld nog steeds zonder problemen zonnepanelen aanschaffen.

Samen op zoek naar oplossingen
De ambitie van gemeente Raalte is om de overstap naar duurzame energie zo veel mogelijk op te pakken in samenwerking met lokale initiatieven. Het vollopende elektriciteitsnet heeft impact op de haalbaarheid van deze ambitie. Gemeente Raalte komt in actie om ervoor te zorgen dat lokale initiatiefnemers, inwoners en ondernemers ook in de toekomst de mogelijkheid houden om energie terug te leveren. Daarom gaat de gemeente samen met de netbeheerders, lokale initiatiefnemers en omgeving op zoek naar mogelijke oplossingen voor het capaciteitsprobleem.