Gemeente Olst-Wijhe verbetert verkeersveiligheid Rijksstraatweg Olst

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de provincie Overijssel gaat de gemeente Olst-Wijhe aan de slag met de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom in Olst. Abbott legde een eigen parkeerterrein aan met voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. Daarom kunnen de parkeerplaatsen langs het deel van de Rijksstraatweg tussen de Veerweg en de Bökkers Mölle worden verwijderd. Hiermee zorgt de gemeente voor de aanleg van het eerste deel van de veilige route voor fiets- en voetverkeer. De werkzaamheden vinden plaats van 19 t/m 26 januari 2023. Het restant van deze route wordt meegenomen in de werkzaamheden van de provincie waarvan de eerste werkzaamheden eind dit jaar starten

Samen met de provincie Overijssel streeft de gemeente naar het verkeersveiliger maken van de N337. Omdat het nieuwe parkeerterrein van Abbott in gebruik is genomen kan de gemeente nu een slag maken in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het verwijderen van de parkeerplaatsen langs een deel van de Rijksstraatweg draagt hier aan bij. Het fiets-/voetpad komt naast een haag van ongeveer 70 centimeter hoog zodat fietsers en voetgangers veilig zijn naast het andere verkeer. De uitvoering start op donderdag 19 januari 2023 door Schagen. Vanaf dinsdag 17 januari kan op de langsparkeerplekken tussen de Veerweg en de Bökkers Mölle niet meer geparkeerd worden. Tijdens de werkzaamheden is één rijstrook dicht. Met verkeersregelaars zorgt de gemeente ervoor dat de Rijksstraatweg wel kan worden blijven gebruikt. Volgens de planning worden de werkzaamheden op 26 januari afgerond.