Gemeente Raalte start locatieonderzoek voor nieuwbouw Bernadetteschool Heeten

De gemeente Raalte start een locatieonderzoek voor de nieuwbouw van de Bernadetteschool in Heeten. Doel van het onderzoek is om uiteindelijk tot een breed gedragen locatie voor een toekomstbestendige voorziening voor basisonderwijs in het dorp te komen.

Wethouder Breun Breunissen: “De Bernadetteschool is op dit moment gevestigd in een sterk verouderd pand. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van ons eigen huisvestingsbeleid voor onderwijs. Daarom is gekozen voor nieuwbouw.”

Een van de kaders die is meegegeven bij het vinden van de nieuwe locatie, is dat het schoolterrein op een reële afstand van het sportterrein in Heeten moet liggen. Hiermee wordt geprobeerd om sport, bewegen, kinderopvang en onderwijs bij elkaar in de buurt aan te kunnen bieden.

Wensen Mijnplein en inwoners Heeten
Ook wordt bij het locatieonderzoek rekening gehouden met de wensen van onderwijsorganisatie Mijnplein. Daarnaast wordt input die Plaatselijk Belang heeft verzameld, tijdens een inloopavond aan het begin van dit jaar, meegenomen. Ook wordt ook de verwachte toekomstige woningbouw meegenomen in het onderzoek.

Tijdens het locatieonderzoek, wordt het projectplan voor de nieuwe basisschool in Heeten verder uitgewerkt.

De uitkomsten van het locatieonderzoek worden in het najaar van 2023 verwacht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek maakt het college van B&W een voorstel waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt.