Gemeente zet grote stap in woningbouw voor Raalte en Heino

Het college van B&W van de gemeente Raalte stelt aan de gemeenteraad voor om voorbereidingen te treffen om woon- en werklocaties in een aantal gebieden te realiseren. Dit is in Raalte het centrum, de Spoorzone en het gebied ten noorden van Raalte-Noord. In Heino zijn dit het centrum, Heino-Noordwest en Heino-Noordoost. Dit zijn de meest kansrijke locaties uit de opgeleverde groeibeelden voor beide dorpen. Voor de groeibeelden is ieder gebied in en om Raalte en Heino onder de loep genomen. Het groeibeeld laat zien waar kansen liggen om te wonen en te werken. Daarnaast laat het ook zien wat er nodig is, zoals mobiliteit en energie of extra voorzieningen zoals onderwijs.

Wethouder Alexander Kreule: “Als gemeente gaan we extra tempo maken voor woningbouw op de meest kansrijke locaties. Dit fantastische resultaat hebben we in korte tijd met de betrokkenheid van vele inwoners en belangrijke partners bereikt.”

Groeibeeld geeft richting voor groei: Het groeibeeld is een advies van een onderzoeksbureau aan de gemeente Raalte. Dit geeft de gemeente een richting om de groei van Raalte en Heino vorm te geven. De bovengenoemde locaties zijn het meest kansrijk. Op een aantal van deze gebieden legt de gemeente voorkeursrecht op. Dit zijn de gebieden Heino-Noordwest, Raalte-Noord en Spoorzone. Dit betekent dat wanneer een eigenaar zijn gronden binnen het voorkeursrechtgebied wil verkopen, dat hij de grond eerst aan de gemeente moet aanbieden.

De gemeente gaat verder met de voorbereiding voor het realiseren van woon- en werklocaties en staat open voor initiatiefnemers met plannen die passen in het groeibeeld.  De groeibeelden worden dit jaar verwerkt in de omgevingsvisie. Hierin worden de definitieve keuzes voor locaties gemaakt. Niet alle mogelijke woon- en werklocaties uit de groeibeelden zijn even haalbaar en nodig om de ambitie te realiseren. Zo volgt er onder andere nader onderzoek naar de werklocaties. Bij het aanpassen van de omgevingsvisie is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

 Hoe is het groeibeeld gemaakt?
Van ieder gebied in en om de dorpen Raalte en Heino hebben experts een uitgebreide analyse gedaan. Niet alleen met ruimtelijke analyses en bestaand beleid, maar ook aan de hand van de wensen van woningzoekenden, de informatie die 2.400 inwoners met ons hebben gedeeld, de uitkomsten van het onderzoek naar werklocaties waarbij ondernemers input gaven. Verder is de input van belangrijke partners, zoals de provincie Overijssel, netbeheerders, onderwijsinstellingen en huisartsen meegenomen. De kansen en opgaven per gebied zijn vertaald naar een groeibeeld: wat is het advies voor dit gebied als het gaat om nieuwe woningen, werklocaties en voorzieningen?

 Meer weten en reageren: Bekijk de groeibeelden via raalte.nl/groei. Via deze website is het mogelijk om een reactie op de groeibeelden te delen met de gemeenteraad. Dit kan ook tijdens de bijeenkomst op donderdagavond 29 februari bij Bij Lampe in Raalte. Hier worden ook de groeibeelden verder toegelicht. Ga naar raalte.nl/groei voor meer informatie en om je aan te melden.

Powered by WPeMatico