Jan Overesch: hoe halen we journalisten over ook over de keerzijde van lelieteelt te berichten?

Boeren laten de laatste tijd van zich horen. De media haakt hier op in. Daar is op zich niets mis mee. Maar meestal gaat de aandacht uit naar ontevreden boeren. Wat ik mis is dat er ook tevreden boeren zijn, dat is vooral ook nieuws.

Door Jan Overesch

Van heel andere orde is de aandacht die De Stentor en RTV Oost geven aan lelieteelt. Hier betreft het een en al lofzang.

Salland heeft veel lelieteelt, een gewas dat omwonenden kunnen missen als kiespijn. Het is een gewas waar een enorme hoeveelheid gif bij gebruikt wordt. Om te vergelijken: bij snijmaisteelt wordt twee kilo werkzame stof gif gebruikt, bij lelieteelt 125 kilo werkzame stof gif. Dat is het zestigvoudige.

Wat opvalt zijn de jubelverhalen in De Stentor en RTV Oost over deze bollenteelt. Woorden als ‘In Ommen gebeurt iets moois’ of ‘Telers moeten toch gewoon hun werk kunnen doen’. Geen woord over de desastreuse gevolgen voor grondwater, bodemleven, luchtverontreiniging, structuurbederf en biodiversiteit.

Het feit dat na het bezwaar van Vitens tegen lelieteelt, de gemeente Ommen ook een verbod had ingesteld voor de teelt van bollen in waterwingebieden zegt veel. Dat dit besluit is teruggedraaid  door de Raad van State, naar aanleiding van een procedure, aangevochten door de bloembollentelers, is verontrustend.

Ik lees geen woord over de kosten die waterleidingbedrijf Vitens moet maken in de poging het water weer zo goed als mogelijk gifvrij te krijgen. Ik lees ook niets over het feit dat de meeste mensen en dieren al glyfosaat-sporen in de urine hebben. Niets over de overlast die buren of de buurt van deze lelie-percelen ondervinden. Geen letter over de verhoogde kans op ziekten.

Hoe kunnen we journalisten interesseren voor het feit dat deze teelt een ernstige keerzijde heeft?

Jan Overesch is biodynamisch boer in Raalte.

 

Het bericht Jan Overesch: hoe halen we journalisten over ook over de keerzijde van lelieteelt te berichten? verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Jan Overesch: hoe halen we journalisten over ook over de keerzijde van lelieteelt te berichten? verscheen eerst op Salland TV.