Janneke Dochter: Privacy voor scholieren, een recht?

Steeds meer scholen hangen steeds meer camera’s op, op hun terrein en in hun gebouwen. Autoriteit Persoonsgegevens en Jurist Simone van Dijk van stichting Privacy First vinden dat te ver gaan. Janneke Dochter vindt op haar beurt weer dat zij te ver gaan. Vandaag beginnen de scholen weer, goed moment om het er eens over te hebben.
Door Janneke Dochter
Van de NOS-site: “Op steeds meer scholen hangen beveiligingscamera’s in bijvoorbeeld de kantine, bij de kapstokken of op het schoolplein. Dat blijkt uit een rondgang van het NOS Jeugdjournaal langs twintig basis- en middelbare scholen en betrokken instanties. Sommige scholen hebben zelfs meer dan veertig camera’s op het terrein. Ze moeten zich houden aan privacyregels, maar worden niet actief gecontroleerd op de naleving daarvan, tenzij er een klacht is.
Privacy experts maken zich soms zorgen over het gebrek aan controle, maar ook over de aanwezigheid van camera’s an sich.
Jurist Simone van Dijk van stichting Privacy First betwijfelt of scholen wel zulke zware veiligheidsproblemen hebben, om de aanwezigheid van camera’s te rechtvaardigen. Ook vindt zij dat toezicht op scholieren primair bij het schoolpersoneel en de leraren ligt en dat cameratoezicht mogelijk averechts kan werken.
“Als er een incident is, komt dat vanzelf wel aan het licht, via gesprekken”, zegt Van Dijk. “Door camera’s op te hangen heb je kans dat leraren minder gaan opletten. Ook leerlingen kunnen denken: ‘ik zeg er maar niets van, want het staat toch op camera’. Kinderen hebben recht op privacy”, vervolgt zij. “Ze moeten de gelegenheid hebben fouten te maken die niet voor iedereen zichtbaar zijn. ”
Ik heb al langer twijfels bij al die ‘privacy-hoeders’, meestal verpersoonlijkt in de betweters van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Naar Janneke’s mening is er geen enkele reden om je zorgen te maken over de camera’s op diverse plaatsen in onze samenleving, zeker niet in de vrije westerse wereld.
Janneke heeft echter ook de reportages uit China gezien, waarin werd getoond dat het daar wel heel erg ver gaat, de overheidsbemoeienis met het individu.  Maar China is geen Europese democratie.
Maar wanneer de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens er de oorzaak van is dat diverse overheidsinstanties langs elkaar heen (moeten) werken, omdat gegevensuitwisseling – bijvoorbeeld in uitkeringsland – niet mag vanwege de privacy, dan gaat dat wel een brug te ver. Of het voorbeeld van de camera’s langs de weg om bijvoorbeeld criminelen beter te kunnen volgen, waarom mag dat niet? De afweging tussen privacy voor het ‘nette’ individu en de opsporing en vervolging van degenen die WEL wat te verbergen hebben is hier wel verkeerd uitgevallen, volgens Janneke.
Maar de privacy-advocaat die geciteerd wordt, met haar uitspraak dat de schooljeugd maar gecontroleerd moet worden door de leraren, en “dat de jeugd het recht heeft om fouten te maken die niet voor iedereen zichtbaar zijn” slaat volgens Janneke de plank wel heel erg mis.
Ten eerste heeft de gemiddelde leerkracht wel iets anders te doen dan tijdens pauzes op schoolpleinen en in kantines te lopen speuren, en ten tweede kan het niet zo zijn dat de jeugd het recht heeft om fouten te maken DIE NIET VOOR iedereen ZICHTBAAR zijn.
Ze hebben zeker het recht om fouten te maken, daar leer je van, maar niet om fouten te maken die NIET gezien worden, want daar kun je NIET van leren.  En dat is nog maar de “light”- versie.  Want in de ogen van deze advocaatmevrouw heeft de stoere branieschopper dus het RECHT om ongezien dat bleke brillendragertje in de fietsenstalling flink de waarheid te vertellen, besloten met: en mondje dicht hoor; want anders…
Neen, Autoriteit Persoonsgegevens en mevrouw de deskundige, hier vliegt u uit de bocht, maar goed dat er een camera bij was… toch?
Groeten van Janneke Dochter
 
Het bericht Janneke Dochter: Privacy voor scholieren, een recht? verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Janneke Dochter: Privacy voor scholieren, een recht? verscheen eerst op Salland TV.