Jubilarissen gehuldigd van vereniging St.Caecilia Heeten

Op zaterdagavond 10 september hield Fanfare St.Caecilia Heeten haar jaarlijkse verenigingsavond in Zaal Reimink in Heeten. Tijdens deze avond die mede in het teken stond van het door corona uitgestelde 100-jarig jubileum werd een aantal jubilarissen gehuldigd en dus ook stilgestaan bij het inmiddels 102-jarig bestaan van de Heetense fanfare door Dhr. Jack Stolp voorzitter van de OBM (Overijsselse Bond van Muziekverenigingen) en Mevr. Geria Toeter wethouder van de Gemeente Raalte.

Dhr. Jack Stolp hudigde de volgende jubilarissen. Annemarie Klein Spenkelink Oldeboer 25 jaar,

Mieke de Munnik 25 jaar, Hein Hollegien 50 jaar, Jan Meijerink 50 jaar, Annie Rekveld Vloedgraven 60 jaar,Herman Vegterlo 70 jaar en Klaas Wieken 70 jaar.

Ook werd er natuurlijk aandacht besteed aan de 100-jarige jubilaris middels een oorkonde en een penning in zijn toespraak benadrukte Dhr. Stolp het belang van samen muziek maken en hierin zelf plezier beleven maar ook de gemeenschap hiermee plezier bezorgen.

Wethouder Mevr. Geria Toeter bracht namens het college van B en W van de Gemeente Raalte de felicitaties over, ook zij benadrukte het belang van de fanfare in de plaatselijke gemeenschap en overhandigde een cadeau.

Hierna werd er kort stilgestaan bij het stoppen van de drumband en werd aan de leden van de drumband een passend afscheidscadeau aangeboden.

Daarna was er nog een Pubquiz en gelegenheid voor een hapje en een drankje en een gezellig samenzijn.