Koning in gesprek met ambtenaren, inwoners en raadsleden

De Koning sprak vandaag met medewerkers, inwoners en bestuurders van de gemeente Raalte. De gesprekken gingen over het betrekken van de inwoners bij zowel beleid als uitvoering. Het bezoek was mede bedoeld om waardering uit te spreken voor lokale overheden en besturen. We kijken terug op een waardevolle ochtend.

Het werkbezoek van de Koning startte met een gesprek met een aantal medewerkers, collegeleden en inwoners. De Koning was geïnteresseerd in hoe de gemeente samenwerkt met de samenleving en hoe zij omgaat met de nieuwe taken die zij als overheid heeft gekregen. Het gesprek ging bijvoorbeeld over: hoe is je werk de afgelopen jaren veranderd? En wat heb je nodig in deze tijd om je werk als ambtenaar of bestuurder goed te doen? En welke dilemma’s horen bij de participatie met de samenleving? Ook inwoners kwamen aan bod. Zij vertelden over hun veranderende rol in bijvoorbeeld een Plaatselijk Belang en over hoe zij de samenwerking met de gemeente ervaren.

Vervolgens voerde de Koning drie gesprekken op verschillende werkplekken in het gemeentehuis. Deze drie gesprekken gingen over de omgevingswet, de energietransitie en de transformatie in het sociaal domein.

Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek met leden van de gemeenteraad. Ze spraken over hun rol en taken als volksvertegenwoordiger. Een persoonlijk gesprek over onder andere de combinatie van raadslid zijn en daarnaast een baan hebben. Ook de veranderende rol van de gemeenteraad door toenemende participatie van inwoners enerzijds en toenemende regionalisering anderzijds kwam ter sprake.

De Koning sprak alle betrokkenen voor zijn vertrek toe in de publiekshal.

Het bericht Koning in gesprek met ambtenaren, inwoners en raadsleden verscheen eerst op Salland TV.