Lancering Expeditie Vrijheid 15 januari 16:00-17:00 in Goor

 
Expeditie Vrijheid: 178 scholen doen mee
ZWOLLE – 13 januari 2020.
Het Historisch Centrum Overijssel lanceert 15 januari het educatief programma Expeditie Vrijheid. Al vóór deze lancering hebben zich het ongekende aantal van 178 Overijsselse scholen voor dit lespakket aangemeld.
Succesvolle benadering
Expeditie Vrijheid is een methodevervangend lespakket, dat de koppeling legt tussen de leerdoelen voor de Tweede Wereldoorlog en de eigen omgeving van de leerlingen: naast het Amsterdamse verhaal van Anne Frank wordt aan de Deventerse Etty Hillesum aandacht besteed, naast het bombardement op Rotterdam komen de bombardementen op Enschede en Nijverdal langs, naast de Februaristaking wordt de impact van de April-mei-staking, begonnen in Hengelo bij Stork, besproken. Daarnaast sluit elk van de zes lessen af met een burgerschapsopdracht, waarbij de leerlingen de lesstof verwerken door opdrachten die werken aan multiperspectiviteit, mensenrechten en empathisch vermogen. Daarmee is dit lespakket de perfecte voorbereiding op WO2-excursies in de eigen omgeving en daarbuiten.
Dankzij het onderwijs
Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien Overijsselse partnerscholen. Projectleider Willemijn Zwart: “Zonder de bijdrage van deze tien top-scholen, was het ons nooit gelukt een lespakket te ontwikkelen dat zó goed aansluit bij de wensen van het onderwijs. Het belang van burgerschap, inzetten op methodevervangend werken (scheelt tijd!) en de kracht van de eigen omgeving om onderwijs voor leerlingen betekenisvol te maken, dat zijn hun ideeën, waar nu gelukkig nog veel meer scholen voor warm blijken te lopen.
Aan de hand van deze expeditieposter onderzoeken leerlingen in Expeditie Vrijheid de betekenis van oorlog en vrede in hun eigen omgeving.
Freedom Challenge
Expeditie Vrijheid richt zich primair op groep 7-8 van de basisschool. Maar ook voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs heeft het Historisch Centrum Overijssel een lespakket ontwikkeld: De Freedom Challenge, in samenwerking met RTV Oost. Ook dit project wordt woensdag 15 januari 2020 gelanceerd. In dit project maken leerlingen een vrijheidsvlog, gekoppeld aan een van de zeventien thema’s die centraal staan in het brede HCO-vrijheidsprogramma.
Overijssel is in 1945 in zeventien dagen bevrijd: van 1 tot 17 april bevrijdden met name Canadese en Poolse troepen deze provincie. Aan elk van deze bevrijdingsdagen (1-17 april) is een thema gehangen.
Leerlingen maken in groepjes een filmpje, waarbij de eigen docent de beste filmpjes instuurt naar RTV Oost. Deze filmpjes kunnen in het bevrijdingsprogramma van RTV Oost, van 1 tot 17 april 2020 gebruikt worden én de winnende leerlingen krijgen een exclusieve rondleiding achter de schermen bij deze regionale omroep.
Kennisnet & Comenius Award
Expeditie Vrijheid is door Kennisnet aangewezen als een van de vier voorbeeldprojecten op het gebied van digitaal erfgoed in het onderwijs. Hierdoor heeft Expeditie Vrijheid landelijk bekendheid gekregen, waardoor ook andere provincies interesse hebben getoond voor een vertaling naar hun regio. Ook is het Historisch Centrum Overijssel voornemens Expeditie Vrijheid in te sturen voor de Europese onderwijsprijs Comenius Award, door het innovatieve karakter van het lespakket, waarbij digitaal en fysiek erfgoed gekoppeld aan de eigen omgeving en burgerschap in het onderwijs ingezet wordt, op een duurzame manier: methodevervangend en langdurig inzetbaar.

///EINDE PERSBERICHT///
Noot voor de redactie – niet voor publicatie
U bent van harte welkom om 15 januari bij de lancering aanwezig te zijn. Deze vindt plaats in Theater Reggehof in Goor, adres de Höfte 4. Het plenaire programma start om 14:00. De beide educatieve projecten komen na de pauze aan bod, van 16:00-17:00. U bent welkom vanaf 13:30 met een inloop, koffie en thee. Wilt u een of meer van de betrokkenen (ontwikkelaars, partnerscholen) spreken, dan is daar na afloop van het plenaire programma, tussen 17:00-18:00, alle gelegenheid toe.
Neem voor meer informatie, het lesmateriaal en high-res beeld (bijvoorbeeld van de expeditie-poster) contact op met : Willemijn Zwart | Projectleider Expeditie Vrijheid | T 06 30261186 | wzwart
Meer informatie over de Comenius EduMedia-Award: https://www.comenius-award.de/comenius/
Partnerscholen
Expeditie Vrijheid is ontwikkeld samen met tien partnerscholen, van verschillende denominaties en verspreid over acht Overijsselse gemeenten.
SO De Wissel (SOTOG, Almelo)
GBS Ds G Doekes (VGPO De Oosthoek, Hardenberg)
OBS Brede School de Springplank (De Mare, Heino)
OBS ’t Schöppert (Primato, Hengelo)
KBS De Menkotoren (SKOE, Enschede)
OBS Europa (Consent, Enschede)
CBS Ouverture (VCO-Oost Nederland, Glanerbrug)
CBS De Fontein (V &Y-Stichting, Kampen)
CBS Oranjeschool (PCBO, Vroomshoop)
GBS Het Saffier (Florion, Zwolle)
Colofon Expeditie Vrijheid
Teksten: Silke Polhuis
Vormgeving: Inge Lub
Concept en realisatie: Willemijn Zwart
Colofon Freedom Challenge
Teksten: Daniëlle Bakhuis
Vormgeving: Inge Lub
Concept en realisatie: Willemijn Zwart

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl
Het bericht Lancering Expeditie Vrijheid 15 januari 16:00-17:00 in Goor verscheen eerst op Salland TV.