Mia Nijland: Maatschappelijke waarden als economische factor

Op de dag dat Eva Jinek het zorg-, onderwijs- en politiedrama in ons land behandelt, word ik ook weer eens geraakt door een filmpje van Jan Rotmans. Ik wil mijn bijdrage ook leveren en besluit tot een tweeluik. Het gaat om veel meer dan lage salarissen en te weinig handen bij deze vakgroepen die onze samenleving in de benen houdt. Om deze beroepen aantrekkelijker te maken, is er meer nodig dan financiële prikkels. Deze mensen (op de bestuurders na) kiezen niet voor hun vak vanwege het salaris, maar doorgaans vanwege de zingeving die het biedt, de menselijke maat die centraal staat en de legalisering van Hollandse zorgzaamheid.
In deze tweeluik gaat het hier over de maatschappelijke waarde als economische factor.
Het andere artikel gaat over mondiaal denken en lokaal doen.
Door Mia Nijland
Lokaal samen leren en levenNaast de traditionele vestigingsfactoren moet een regio beschikken over een goed uitgebouwd transportnetwerk, telecommunicatie-infrastructuur en structurele samenwerking. Om te overleven moeten we niet alleen dichter bij ons werk gaan wonen of in elektrische auto’s gaan rijden, maar ook ‘future proof’ onderwijzen en ondernemen. We moeten overschakelen op biologische hulpbronnen voor de industrie. Datgene aanbieden waar vraag naar is of komt, waar we de enige – of heel goed in zijn èn alleen als computers het niet sneller kunnen. We hebben talenten en specialisten nodig, die zich onderscheiden in vakmanschap. Om serieus te concurreren op de wereldmarkt moeten we regionaal èn mondiaal denken, ons meer laten zien en meer gaan samenwerken.
Het contrast tussen de huidige en gewenste tijdsgeest veroorzaakt spanningen. Protocollen en regels beheersen organisaties en werkprocessen. Schaalvergroting en geldbejag leiden tot keuzes, waarbij mensen niet meer tellen. Vergrijzing schreeuwt om aanwas van personeel. Bedrijven en beroepen houden op te bestaan en maken plaats voor nieuwe vooruitzichten, sectoren en functies. De economie bepaalt waar en wanneer grenzen zijn bereikt. Zorg, onderwijs en politie geven al lange tijd signalen af.
Een krachtige factor voor verandering ligt in het zelf organiserend vermogen van mensen in hun omgeving. Met respect voor menselijke waarden en de toekomst van onze aarde, is een noodzakelijk bewustwordingsproces inmiddels in volle gang. Mensen ontwaken en worden kritisch. Consumenten willen vaker producten die lokaal, authentiek, traceerbaar en ethisch verantwoord zijn. Een teken dat emotie verder gaat dan ICT. De economische waarde van producten en diensten wordt steeds meer bepaald door de identiteit of beleving die het ons verschaft. De toekomstbestendige economie vraagt om maatschappelijk verantwoorde en innovatieve partijen met ideeën voor deze nieuwe bedrijvigheid. Belangrijke pluspunten van een regio zijn ‘zachte’ factoren zoals: participatiemogelijkheden qua cultuur, leefomgeving in het algemeen en de diversiteit in het bijzonder.
In de maatschappij van morgen hebben sociaal, creatief en economisch elkaar -meer dan ooit- nodig. Op zoek naar een evenwichtiger draagvlak voor economische keuzes, kan de sociale sector een goed voorbeeld zijn. Hoewel deze branche doorgaans geen economische trendsetter is, toont ze al jaren aan dat we een pas op de plaats moeten maken. Ondanks vooruitgang met technologische hoogstandjes, zal hier het menselijke aspect, het echte contact en emotie richtinggevend blijven. Mensen zijn hier zoals ze zijn en tijd is hier tijd zoals het is.
Het evenwicht tussen People, Planet en Profit is nog lastig te vinden. Veel aandacht gaat uit naar Planet. Met de werkgevers meer aan zet, zal Profit zich ook voldoende profileren. Meer aandacht voor People, houdt ons bij de essentie van het leven en bij de functie van werk voor mensen. De zorg, het onderwijs en de politie levert daaraan een substantiële bijdrage voor de regio, met de menselijke maat als richtlijn. Zullen we daarom gewoon wakker worden en opstaan?
Mia Nijland is orthopedagoog zorg en onderwijs
Quality of Life Centre in Wijhewww.qolcentre.eu
Het bericht Mia Nijland: Maatschappelijke waarden als economische factor verscheen eerst op Opinie in Salland.

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Mia Nijland: Maatschappelijke waarden als economische factor verscheen eerst op Salland TV.