Natuur(lijk) positief bericht voor Olstergaard

Natuur(lijk)positief bericht voor Olstergaard

Maandagavond 2 december stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelingsplan voor de nieuw te bouwen wijk Olstergaard in Olst.

Daarbij toetste de raad het ontwerp aan de doelstellingen, ambities en financiën voor Olstergaard. Het ontwikkelingsplan is het vervolg op het ambitiedocument Olstergaard dat de Raad eerder dit jaar op 25 maart vaststelde.

Wethouder Marcel Blind is blij met het positieve besluit. “Met de opgedane ervaring van de duurzame woonvormen Aardehuizen en Vriendenerf ont­wierpen wij als gemeente Olst-Wijhe samen met toekomstige bewoners Olstergaard.

De duurzame woonwijk van de toekomst. Met de ontwikkeling van Olstergaard willen we voorzien in de lokale en regionale behoefte van inwoners om een duurzame woning te bouwen op een aantrekkelijke locatie, omringd door natuur en voorzieningen.

De openbare ruimte en de woningen worden natuurinclusief en circulair. Zo draagt de wijk bij aan de lokale biodiversiteit, natuurwaarden, klimaatadaptatie en gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners.

De ontwikkeling van Olstergaard is een grote stap. Over een jaar zie ik hier al de eerste natuurinclusieve en circulaire huizen staan. Over twee jaar is Olst nog meer een duurzaam voorbeeld voor heel Nederland.”

Nu de gemeenteraad het plan vaststelde, wordt het plan vervolgd. De deelnemers van de bewonersgroep, die april 2019 gevormd werd en meedacht over het plan, hebben eerste keuze in de kavels.

Zij reserveerden 25 kavels. Het plan biedt ruimte voor circa 75 woningen die in opdracht van de nieuwe bewoners gebouwd worden.

De woningbouwcorporatie SallandWonen koopt 14 kavels van de gemeente om sociale huurwoningen te bouwen.

Gemeente Olst-Wijhe verwacht dat in het voorjaar van 2020 de schop in de grond kan om de bouwwegen aan te leggen.

Dan komen ook de overige kavels in de verkoop en kan men zich inschrijven voor een kavel.

Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen in het Programma Aanpak Stikstof en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures op het bestemmingsplan.

Als alles volgens de planning verloopt, kunnen de kopers in het najaar van 2020 starten met de bouw van hun duurzame woningen.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Natuur(lijk) positief bericht voor Olstergaard verscheen eerst op Salland TV.