Ondersteuning voor de cultuursector van gemeente Raalte

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de cultuursector. Zo ook in de gemeente Raalte, die 110 culturele instellingen, verenigingen, kunstenaars, dirigenten en docenten kent. Om de cultuursector te ondersteunen in coronatijd, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld. In de gemeente Raalte zijn er tot nu toe acht ondersteuningsverzoeken ingediend.

De cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Podia en musea moesten een aantal maanden hun deuren sluiten en mogen maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Koren, muziekverenigingen en een historische vereniging hebben het moeilijk omdat zij inkomsten missen doordat zij niet kunnen optreden en geen activiteiten kunnen organiseren.

Koersdocument corona
Bij de afweging om financiële ondersteuning toe te kennen, heeft de gemeente gebruik gemaakt van het Koersdocument coronacrisis. Het Rijk heeft een budget beschikbaar gesteld waaruit deze steun betaald wordt.

Het college van de gemeente Raalte heeft besloten om financiële ondersteuning te bieden aan:
• Het HOFtheater
• De Coöperatie met het Theater Podium Heino
• De Laarman
• Heino Vocaal
• Het Interkerkelijk Zang- en Gospelkoor Freedom
• De Drumfanfare St. Caecilia Raalte
• Muziekvereniging Ons Genoegen
• De Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’

Het bericht Ondersteuning voor de cultuursector van gemeente Raalte verscheen eerst op Salland TV.