Ook bij afkoelende economie blijven veel beroepen kansrijk in Overijssel

Net als in december, steeg het aantal WW-uitkeringen in januari door seizoensinvloeden in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Op jaarbasis was er nog steeds sprake van een flinke afname. Het lage aantal WW-uitkeringen hangt samen met de krapte op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van UWV blijken ruim 140 beroepen structureel goede kansen op werk te bieden.

In januari nemen WW-uitkeringen in Regio Zwolle verder toe door seizoensinvloeden
Eind januari 2023 verstrekte UWV 4.327 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 5,3% (+219 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke toename van 3,5%. Deze stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en landbouw.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen nog steeds duidelijk lager. De daling in Regio Zwolle is 19,0%, oftewel 1.012 uitkeringen. Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-20,0%).

Blijvende kansen in veel technische, zorg en ICT-beroepen
Eerder publiceerde UWV landelijke en regionale overzichten van beroepen die goede kansen bieden voor werkzoekenden. Door de zeer krappe arbeidsmarkt zijn er momenteel meer kansrijke beroepen dan ooit. UWV heeft nu ook in kaart gebracht welke beroepen ‘structureel kansrijk’ zijn.

Structureel kansrijke beroepen bieden al minimaal 4 jaar goede kansen voor werkzoekenden en hebben minder last van schommelingen in de economie. De verwachting is dat deze beroepen voorlopig kansrijk blijven. Op landelijk niveau gaat het om 144 beroepen die structureel kansrijk zijn.

Ruim de helft van de structureel kansrijke beroepen valt in het segment bouw, industrie en techniek. Denk bijvoorbeeld aan timmerlieden, elektriciens, loodgieters, verschillende soorten monteurs en werkvoorbereiders. De grote klimaatuitdagingen voor gebouwde omgeving en het duurzaam maken van het energiesysteem, zorgen ervoor dat er in de techniek ook de komende jaren veel kansrijke beroepen blijven.

Naar verhouding heeft ICT de meeste structureel kansrijke beroepen: van de 20 verschillende ICT-beroepen waren er 12 de laatste jaren blijvend kansrijk (60%). Ook de zorg levert een behoorlijk aantal structureel kansrijke beroepen: 19 van de 71 zorgberoepen. De vraag naar personeel in de zorg blijft toenemen omdat de bevolking groeit en we ouder worden. Bovendien gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen, waardoor er extra vacatures ontstaan.

Van sommige beroepen die landelijk structureel kansrijk zijn, is het aantal vacatures regionaal te klein om de kansrijkheid vast te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vacatures voor psychiaters of securityspecialisten ICT. Toch is het zeer aannemelijk dat de kans op werk ook in Overijssel en Gelderland Noord zeer gunstig is voor dit soort beroepen.

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Op dit moment bieden veel beroepen een goede kans op werk. Als je ander werk zoekt of een opleiding of cursus wilt volgen, is het handig om te weten welke beroepen kansrijk blijven, ook als het economische minder goed gaat. Daarom maakten we bij UWV een overzicht van structureel kansrijke beroepen. Die zitten vooral in de techniek, ICT en zorg. Maar ook in andere richtingen zijn er genoeg mogelijkheden.”

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl)
Meer informatie over structureel kansrijke beroepen vindt u op Ruim 140 structureel kansrijke beroepen (werk.nl)
Meer informatie over regionaal kansrijke beroepen vindt u op Regionale kansrijke beroepen (werk.nl)