Overheden trekken samen op in ‘social return’ bedrijfsleven

Als een ondernemer een overheidsopdracht binnenhaalt, verplicht hij zich ook vaak iets te doen voor de samenleving: social return heet dat. Alle overheden in Overijssel en Gelderland zijn overeengekomen daar nu hetzelfde mee om te gaan. We vroegen waterschap Drents Overijsselse Delta naar een voorbeeld.

Dagelijks bestuurder Herman Odink (foto): “We vinden het als waterschap belangrijk dat iedereen meedoet in deze maatschappij. Dat is ‘sociale duurzaamheid’. Ook bij ons zijn daar kansen voor en het past in ons sociaal beleid dat wij die kansen bieden en pakken. Daarvoor werken we bijvoorbeeld samen met het Werkbedrijf Regio Zwolle. Nu we met alle overheden van Overijssel en Gelderland de zelfde werkwijze hanteren biedt dat meer mogelijkheden voor organisaties, maar óók voor de mensen die er gebruik van gaan maken. We leveren een bijdrage aan het vergroten van vakmanschap en kansen op deelname op de arbeidsmarkt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking, instromen van ex-gedetineerden, studenten van vakopleidingen.”

Bij WDODelta moet jer dan denken aan werkzaamheden als baggeren en stedelijk beheer.

Jaap Ruiter van Projectrealisatie : “Ik vind het een heel goed instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces te krijgen. Aannemers, vooral de kleinere, staan nog niet allemaal te juichen, maar het wordt wel steeds beter. Met behulp van Henk de Leeuw van het  Expertisepunt Social Return van Werkbedrijf  Zwolle hebben we al mooie stappen gezet.  In de afgelopen periode hebben we een ex-gedetineerde als schipper op een baggerschuit gehad. Een ander is na een ongeval in een rolstoel beland en daarna kantoorwerk gaan doen. Ook bij de het ontstenen van de Vecht-klepkering in Kampen zijn er mensen via Social Return on Investment ingezet.

Ook bij Waterschapszorg gaan we dit inzetten. We gaan ons in de directe omgeving van het werk, met de lokale aannemers, richten op educatie over dát werk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende ideeën, zoals het bedrijf openstellen voor leerlingen en/of docenten; stages (ook voor docenten); praktijkexcursie; leerlingen en/of docenten naar een werk halen; gastlessen verzorgen voor leerlingen en/of docenten; leerlingen begeleiden in projectopdrachten. Daar moeten we nog over in gesprek.”

Het bericht Overheden trekken samen op in ‘social return’ bedrijfsleven verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Overheden trekken samen op in ‘social return’ bedrijfsleven verscheen eerst op Salland TV.