Persbericht en persuitnodiging: Gras op zand proef op de IJsseldijk volgende week: WDODelta stelt IJsseldijk met golven en hoog water op de proef

Vanaf maandag 6 januari start het Waterschap Drents Overijsselse Delta op de IJsseldijk met voorbereidingen voor de zogenoemde gras-op-zand onderzoeken in de buurt van de oude energiecentrale Harculo en het Oldenelerpark. Op maandag 13 januari starten de onderzoeken.
Het waterschap wil weten hoe sterk de grasbekleding is. Het gras op de dijk zorgt er namelijk voor dat de grond op zijn plek blijft. Deze onderzoeken zijn nodig voor het project Zwolle-Olst dat we uitvoeren in het kader van het Hoogwaterbeschermings-programma. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt de komende jaren versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 gestart met dit een dijkversterkingsproject. Zie ook:
Het waterschap gaat in het Voorkeursalternatief er tot nu toe vanuit dat de bekleding van de hele dijk vervangen moet worden. Het kan zijn dat deze onderzoeken ervoor zorgen dat (een deel van) de huidige dijkbekleding kan blijven liggen. Daarom bouwt Infram een stellage op de dijk, waarmee de impact van golven en hoog water nagedaan worden.* Het waterschap kan dan zien wanneer de grasbekleding van de dijk eventueel beschadigd raakt.
Wanneer en waar?Infram gebruikt de eerste week (6 januari tot en met 10 januari) om de proeflocatie op te bouwen. De maandag daarop starten de onderzoeken. De verwachting is dat de onderzoeken vijf weken aanhouden. De proeven worden alleen overdag uitgevoerd.
De onderzoeken vinden plaats op het binnentalud van de bocht bij de kolenhaven en het Oldenelerpark. De verwachting is dat de onderzoeken gedurende vijf weken aanhouden. De proeven worden overdag uitgevoerd. Op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst staat een filmpje, waarin wordt uitgelegd waarom de proeven worden uitgevoerd en hoe ze worden uitgevoerd. Voor buurtbewoners zijn publieksmomenten georganiseerd.
Mogelijk enige hinder
Omwonenden kunnen enige hinder ondervinden. Het fietspad langs de kolenhaven en ter hoogte van het Oldenelerpark is gedurende maximaal zes weken (6 januari tot en met 21 februari) afgesloten. Een omleiding staat aangegeven. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de proeflocatie afgesloten voor wandelaars.
Infram verleent adviezen en verricht onderzoek op het gebied van civieltechnische infrastructuur en houdt zich bezig met innovatie, advisering en ondersteuning.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.
Meer informatie op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Persbericht en persuitnodiging: Gras op zand proef op de IJsseldijk volgende week: WDODelta stelt IJsseldijk met golven en hoog water op de proef verscheen eerst op Salland TV.