Raad van Raalte praat over maximale hoogte van erfwindmolens

Zwitserland, Mont-Crosin. Windturbine en zonnepanelen op heuveltop in de Jura. ANP COPYRIGHT BRANKO DE LANG

In de gemeente Raalte vind je in het buitengebied een aantal erfwindmolens. Deze kleine windmolens wekken energie op voor eigen gebruik. De maximale hoogte is momenteel 25 meter. De gemeente ontvangt verschillende signalen dat deze maximale hoogte niet meer voldoet aan de wensen van nu en gaat hierover in gesprek met de gemeenteraad op 9 februari.

Er is steeds meer belangstelling voor erfwindmolens. Deze kleine windmolens worden vaak in combinatie met zonnepanelen geplaatst en helpen bij het energieneutraal maken van (boeren)bedrijven. De erfwindmolens van 25 meter leveren echter te weinig op om financieel haalbaar te zijn. Daarom vindt de gemeente het tijd om opnieuw naar de regels te kijken.

Wethouder Ben Nijboer: “Het college van B&W stelt voor om de maximale hoogte te verhogen naar 35 meter en onder bepaalde voorwaarden zelfs naar 40 meter. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Voordat we de plannen uitwerken, willen we daarom eerst weten hoe de gemeenteraad hier tegenaan kijkt. Wil de gemeenteraad de maximale hoogte van erfwindmolens verhogen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.”

Verschillende mogelijkheden Tijdens het rond-de-tafelgesprek op 9 februari 2023 bespreekt de gemeenteraad verschillende hoogtes (25, 35 en 40 meter) inclusief de gevolgen voor onder andere de omgeving, het landschap en de stroomopbrengst. Hiermee geeft de raad richting voor het vervolg, waarna verdere uitwerking plaatsvindt. Bij een eventuele verhoging van de maximale hoogte zal dit een aanpassing aan het huidige bestemmingplan zijn, inclusief bijbehorende procedures.

Kijk en praat mee Wil je meepraten? Dat kan! Meld je voor 9 februari 12.00 uur aan via griffie@raalte.nl. De bijeenkomst is vanaf 19.30 uur live te volgen via www.raalte.notubiz.nl/live