Resultaten 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel

Logo

Overijsselse melkveehouder scoort goed op duurzaamheid

Ondanks de extreme droogte in 2018 scoort de Overijsselse melkveehouder goed op de duurzaamheidscriteria van PlanetProof. Dat constateert onderzoeker Gerjan Hilhorst aan de hand van de resultaten van 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel. “De broeikasgassen namen af en de ammoniakemissie daalde. De benutting van de meststoffen is toegenomen. De melkveehouders produceren meer voer met dezelfde bemesting. En er is meer aandacht voor de bodem. Een optimistisch resultaat dat hopelijk door gaat zetten.”

40 procent grondgebonden
In studiegroepen leren de agrariërs bijvoorbeeld meer over grondgebondenheid. Hilhorst: Vanaf 2025 moet 65 procent van het eiwit van eigen land of uit de regio komen.” In Overijssel voldoet gemiddeld in 2016-2018 al 40 procent van de Vruchtbare Kringloop-deelnemers aan de norm, nog eens 26% haalt de norm bijna. Hilhorst: “Een heel mooi resultaat, zeker omdat de boeren veel last hebben gehad van de extreme droogte in 2018. De eiwitopbrengst was in 2018 twintig procent lager dan het gemiddelde van de vier jaren daarvoor”, weet Hilhorst.

Reduceren stikstof
Bedrijven die sturen op meer eiwit van eigen land, scoren beter op duurzaamheid, met name op laag stikstofbodemoverschot. Deze melkveehouders hebben weinig jongvee, een hoge grasopbrengst, een hoge benutting van meststoffen en passen meer beweiding toe dan bedrijven met dezelfde intensiteit, ontdekte Hilhorst. “In tegenstelling tot wat men vaak denkt lopen de koeien juist meer uren buiten dan bij melkveehouders die minder eiwit van eigen land halen.” [i] Het project gaf deelnemers aangrijpingspunten om de eigen voer- en managementmaatregelen aan te passen, waardoor ze aantoonbaar scoorden op reductie van ammoniakemissie uit zowel stal als uit bemesting. “Minder ammoniakuitstoot betekent terugdringen van de beruchte stikstofuitstoot.”

PlanetProof
Stichting Milieukeur (SMK) heeft met het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ een stip op de horizon gezet aan welke duurzaamheidsnormen de melkveehouderij moet voldoen. Zes criteria van deze normen staan in de KringloopWijzer. Al 36 procent van de melkveehouders voldoet moeiteloos aan alle 6 criteria van deze basisnorm. Met name op ammoniakuitstoot (92% voldoet op topniveau) en blijvend grasland (31% basisniveau en 59% topniveau) scoren de melkveehouders uit Overijssel goed. Ook de beweiding is gedurende het project toegenomen: 61 procent van de melkveehouders laat de koeien minimaal 720 uur buiten lopen. “De doelstelling van de sector is dat minimaal 81,2 procent van de melkveebedrijven beweiding toepast, dus dat kan nog wel beter”, vindt Hilhorst.

Financiële stimulans
Het melkkeurmerk PlanetProof stimuleert melkveehouders meer aandacht te geven aan verduurzaming van de bedrijfsvoering in ruil voor een extra vergoeding. “Een financiële stimulans zorgt dat we de natuur- en klimaatdoelstelling sneller bereiken. Desondanks is kennisdeling, zoals in Vruchtbare Kringloop gebeurt over hóe je emissies vermindert hard nodig. Het in balans brengen van je bedrijf met zo min mogelijk verliezen en een goede opbrengst is een ingewikkeld verhaal.”

[i] De vergelijking is gedaan voor zandbedrijven met een intensiteit van 17.500-19.500 kg melk en het gemiddelde over de periode 2016-2018.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Resultaten 5 jaar Vruchtbare Kringloop Overijssel verscheen eerst op Salland TV.