Stedenbouwkundig plan Franciscushof Zuid vastgesteld

Het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouwplan Franciscushof Zuid in Raalte is vastgesteld. Het plan biedt ruimte voor circa 163 woningen. In het plan zijn verschillende woningtypes opgenomen, waaronder vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, en rijenbouw (koop en huur). Daarnaast wordt er ruimte geboden aan bijzondere woonvormen, zoals bijvoorbeeld rug-aan-rug woningen.

Wethouder Wout Wagenmans: “Voorafgaand aan het plan hebben we verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. We hebben onder andere gesproken over randvoorwaarden en wensen. Deze input is meegenomen bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Er ligt nu een mooi plan waar we trots op kunnen zijn.”

Franciscushof Zuid ligt tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof. Het nieuwbouwplan wordt opgedeeld in vier deelgebieden. De bouw van de woningen in de deelgebieden de Erven en de Velden zal voor een groot deel projectmatig worden uitgevoerd. Voor de woningen in de deelgebieden het Eiland en Bosrijk wordt ruimte geboden aan collectief of particulier opdrachtgeverschap. In het plan is veel aandacht voor de groen- en waterstructuur, duurzaamheid en verkeersontsluiting. Ook is er goed gekeken naar hoe het plan zich verhoudt tot de eventuele opwaardering van de N35. Het stedenbouwkundigplan is verzorgd door SVP Architectuur en Stedenbouw en Landatelier.

Vervolg
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor het bestemmingsplan. We streven ernaar om in het voorjaar van 2021 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen en koersen op vaststelling van het bestemmingsplan in het najaar van 2021. In het najaar van 2021 starten we ook met de kaveluitgifte en het bouwrijp maken van de grond. We verwachten dat de bouw van de woningen begin 2022 kan starten.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in dit nieuwbouwplan? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Registreer u dan via het interesseformulier. Ga voor meer informatie over nieuwbouwplan Franciscushof Zuid en het interesseformulier naar www.franciscushof.nl/stedenbouwkundigplan.