Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters

In verschillende regio’s in zijn werkgebied heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta plaats voor in totaal 160 nieuwe dijkwachters. Deze ruimte is vooral ontstaan na afronding van het scholingsprogramma dijkbewaking, waarbij afscheid werd genomen van 90 dijkwachters. Ook voor de dijken langs het nieuwe Reevediep zijn dijkwachters nodig. De functie van dijkwachter (man/vrouw) kan worden ingevuld door jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen.

Waarom dijkwacht
Het waterschap heeft circa 500 km dijken en kaden in beheer, waarvoor het tijdens hoogwater van groot belang kan zijn om dijkwacht in te stellen. De taak van de vrijwillige dijkwachter bestaat uit het uitvoeren van visuele inspecties op de dijk. Daarbij worden schades aan het crisiscentrum gemeld. Het waterschap kan zo adequaat optreden, waardoor de gevolgen van deze schades beperkt kunnen blijven. Voor deelname aan trainingen en bij werkelijke inzet geldt een vergoeding.

Informatieavonden
Het waterschap houdt een viertal informatieavonden voor belangstellenden op:

– donderdagavond 28 november in De Leuke Hanzestad in Kampen, IJsseldijk 12
– woensdagavond 11 december in Urbana, Wipstrikkerallee 213 in Zwolle
– woensdagavond 15 januari in Sluuspoort, Handelskade 25, Zwartsluis
– donderdagavond 23 januari in Ripperda, Rijksstraatweg 97, Den Nul

Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend, het programma gaat om 19.30 uur van start en duurt tot circa 21.30 uur.

Tijdens deze avonden wordt verteld waarom dijkbewaking belangrijk is, waar een dijkwachter zoal op moet letten en kunnen vragen worden gesteld. Aan het eind van deze avond kan men zich aanmelden als dijkwachter, maar dit kan ook later.

Eigen verantwoordelijkheid
Voor de inwoners van deze regio is hoogwater een reële dreiging. Vrijwillige dijkwachters nemen zelf verantwoordelijkheid voor de waterveiligheid en hebben een belangrijke taak. En het is best spannend om bij hoogwater patrouille te lopen op de dijk. Zeker wanneer het stormt, regent of donker is.

Dijkwachtcoördinatoren/trainers
Naast dijkwachters die op de dijk gaan lopen is er ook plaats voor nieuwe dijkwachtcoördinatoren. Zij zijn de spil in de dijkwachtorganisatie en goed in organiseren. Voor vrijwilligers met kennis over dijken en gebiedskennis, is het mogelijk om trainer te worden van dijkwachters.

Het bericht Waterschap zoekt 160 nieuwe dijkwachters verscheen eerst op Salland TV.