Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) besloot vanmiddag dat de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf kan beginnen. De waterschapsbestuurders stelden de profielschets vast en gaan op zoek naar een voorzitter en dijkgraaf die verbindend, vernieuwend en toekomstgericht is.

Als in- en extern boegbeeld en ambassadeur van het waterschap houdt de dijkgraaf zich bezig met de algemene strategie en visie van de bestuurlijke organisatie. En met de positionering van het waterschap in de snel veranderende regionale omgevingen en op landelijk niveau. De bestuurders zien ook graag dat hun nieuwe dijkgraaf ‘eigentijds bestuurt’, ‘ondernemend is ingesteld’ en ‘out-of-the-box’ durft te denken. Algemeen bestuurslid Obe Brandsma zegt ter toelichting als fractievoorzitter van WaterNatuurlijk; “Ik hoop dat we erin slagen om iemand te vinden die mensgericht is en vertrouwen wekt. Er werken bij WDODelta gedreven denkers en doeners met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het gebied en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Dat moet aanleiding zijn om het beste uit mensen te halen.”

Daarnaast bestaat de wens dat het nieuwe boegbeeld actief is in netwerken op regionaal en op landelijk niveau. De volledige profielschets is te lezen op de website van BeljonWesterterp dat de werving voor het waterschap begeleidt. Het waterschap streeft ernaar om rond de komende zomer de nieuwe dijkgraaf te kunnen voorstellen.

Niet zo maar een waterschap

WDODelta is het op één na grootste waterschap met een uniek werkgebied in de provincies Drenthe en Overijssel. Het strekt zich uit van Assen tot en met Deventer; van hoge zandgronden tot lage rivierdalen.

De dijkgraaf is voorzitter van een waterschap met een prachtig en gevarieerd gebied waar stedelijk water, natuurontwikkeling en landbouw elkaar ontmoeten. Het werkgebied is 255.000 hectare groot met circa 620.000 inwoners verdeeld over 22 gemeenten. Er zijn 7100 kilometer watergangen, 1000 kilometer dijken en kades, 16 rioolzuiveringen, 1960 stuwen en 340 gemalen. Verder is in de profielschets te lezen dat de organisatie van het waterschap vele uiteenlopende functies kent; op kantoor en in het veld.

Sinds mei van dit jaar is Piet Zoon waarnemend dijkgraaf van WDODelta. Hij volgde de inmiddels overleden Herman Dijk op.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf verscheen eerst op Salland TV.