Binnenkort zoemt de bij op de Lemelerberg

Dit najaar is er op de heide van de Lemelerberg een bij-bloem heidemerk te zien. Dit is het winnende ontwerp van de prijsvraag die Landschap Overijssel eerder deze zomer uitzette. Om de heide vitaal en gezond te houden, moeten stukken zo nu en dan gemaaid, begraasd en gebrand worden. Dit zorgt voor variatie en dat is goed voor de heide en de dieren die er leven, denk aan vogels, reptielen, zoogdieren en insecten. Het maaien kan in iedere gewenste vorm gebeuren, hoe meer afwisseling en variatie in de vorm, hoe beter. Het winnende ontwerp, van Marnix Kleefmann, viel bij de jury in de smaak vanwege de maatschappelijk relevantie en de eenvoud.

Marnix Kleefmann is product ontwerper en natuurliefhebber en woont deels in de randstad en deels in Zuid Drenthe. “Al meer dan tien jaar heb ik, als een uit de hand gelopen hobby, een ecologische frambozenkwekerij. Met eigen ogen heb ik de bijenstand zien teruglopen. Heidehoning is een puur en uniek product. De heide is onbespoten, net als mijn frambozen. Een heidemerk leek me een unieke kans om aandacht te vragen voor de bijensterfte als gevolg van bestrijdingsmiddelen in de landbouwindustrie.”

Bij-bloem
Het bij-bloem ontwerp bestaat uit een bloem van bijenvleugels. Naast dat er stukken voor het ontwerp gemaaid moeten worden, zullen er ook specifieke stukken geplagd worden. Bij plaggen wordt de toplaag van de grond verwijderd tot op het onderliggende zand. Hierdoor ontstaat een kiembed voor nieuwe, jonge en sterke heide. Daarnaast zijn deze kalere stukken zand erg aantrekkelijk voor bepaalde bijen, zoals de bijenwolf, reptielen zoals de zandhagedis en insecten zoals de bastaardzandloopkever. De grootste stukken van het ontwerp worden gemaaid, waardoor de bestaande heide de kans heeft om weer opnieuw uit te groeien. Om het heidemerk extra waarde voor de natuur te geven, worden stukjes bekalkt en ingezaaid met kruiden.

De bij en heide
Het zal maar weinigen zijn ontgaan, maar het gaat niet goed met de bij in Nederland. Heide is een belangrijk leefgebied van enkele kritische en zeldzame soorten wilde bijen. De afwisseling die het winnende ontwerp heeft, is aantrekkelijk voor verschillende bijen. Dit najaar wordt het heidemerk gerealiseerd. Hopelijk zoemen er dan binnenkort een stuk meer grijze zandbijen, bijenwolven, sluipwespen en heidezandbijen op de Lemelerberg.