ChristenUnie Overijssel is content met vasthoudende opstelling Kamerfractie inzake laagvliegroutes Lelystad

De ChristenUnie Overijssel is buitengewoon content met de opstelling van haar Tweede Kamerfractie inzake de laagvliegroutes rond vliegveld Lelystad. CU-parlementariër Eppo Bruins heeft een vasthoudende lijn als het gaat om het verdwijnen van de laagvliegroutes vindt de Overijsselse Statenfractie van de ChristenUnie. De Statenfractie vindt het belangrijk om dit signaal nu af te geven, omdat er de komende tijd nieuw overleg over de vliegroutes in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Fractievoorzitter Jan Westert meldt dat de fractie zich kan vinden in drie voorwaarden, die Bruins aan de minister heeft meegegeven. Dat zijn: een correcte procedure qua milieueffectrapportage, het voorafgaand aan de opening duidelijk moet zijn dat de laagvliegroutes uiterlijk in 2023 verleden tijd zijn en Lelystad uitsluitend functioneert als overloopluchthaven voor vakantievluchten van Schiphol.

De ChristenUnie constateert dat Tweede Kamerfractie van D66 op dezelfde lijn zit en de CDA-fractie zich daar naar toe beweegt. “Ik hoop natuurlijk dat onze coalitiepartners in Overijssel een soortgelijke lijn kiezen naar hun Haagse fracties. De Overijsselse coalitie en de landelijke zijn identiek qua samenstelling. Dat zou een goed resultaat voor onze provincie tot gevolg moeten hebben.”, aldus fractievoorzitter Westert.

De fractie van de ChristenUnie Overijssel vindt dat er eerst helderheid over het verdwijnen van de laagvliegroutes en de herindeling van het luchtruim moet zijn. ‘Ons standpunt is in lijn met een statenmotie in Overijssel om eerst te komen tot herindeling van het luchtruim alvorens vliegveld Lelystad de ruimte krijgt.’, aldus de Overijsselse Statenfractie. De fractie is blij, dat ook de uitvliegroute via het IJsselmeer wordt onderzocht. Dit zijn goede berichten voor de het Vechtdal en Zwolle. De toezegging van de minister dat het plafond van maximaal 10.000 vliegbewegingen blijft totdat de vliegtuigen ongehinderd kunnen doorstijgen, ook als de luchtruiming herziening vertraging zou oproepen, is ook een belangrijke garantie, aldus de Statenfractie van de ChristenUnie.