De Harry Rademaker Prijs

Als geen ander heeft oud-bestuurslid Harry Rademaker als stadsarchitect in de gemeente Deventer gedurende lange tijd bijgedragen aan het behoud van het bijzondere cultuurhistorische karakter van de binnenstad van Deventer

Daarom heeft het bestuur van de Stichting Oud Deventer besloten tot het instellen van een Harry Rademaker Prijs. Deze prijs zal worden toegekend aan een persoon of instantie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het Deventer cultureel erfgoed, zowel middels renovatie als transformatie en hergebruik van (complexen van) gebouwen

Op 22 november 2017 zal burgemeester Andries Heidema voor de tweede keer de Harry Rademaker Prijs uitreiken in het Kunstenlab, Havenplein 20 om 16.15 uur.

Het thema voor de prijs is dit jaar hergebruik. Een viertal projecten is door het bestuur van de SOD geselecteerd:

1. De N.V. Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel
Project: verbouwing van Pakhuis Ten Hove aan de Bergpoortstraat tot kantorencomplex
2. Le Clercq planontwikkeling
Project: verbouwing van Nieuw Rollecate aan de Tesschenmachterstraat tot een woon- en zorgcomplex
3. Jeroen van den Adel, eigenaar van AdVicus Projectontwikkeling voor wijk of dorp
Project: verbouwing van de Kofferfabriek aan het Havenplein
4. Gabriël Bosch, eigenaar van 1618 Vastgoed
Project: omvorming van het complex van de Gasfabriek aan de Zutphenseweg tot een Business Innovatie Campus

Eeen onafhankelijk jury, bestaande uit Dirk Baalman (voorzitter), oud-directeur van het Oversticht, Mieke Conijn, directeur van het Kunstenlab en Eric Giesbers, voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer heeft een prijswinnaar aangewezen.Deze zal bekend gemaakt worden tijdens de prijsuitreiking op 22 november door burgemeester Andries Heidema.

Source: Salland TV