De projectsubsidie voor Cultuur in de gemeente Raalte staat open

Heeft u een leuk nieuw creatief idee? Een prachtig cultureel project waar iedereen aan mee kan doen? Kunst voor kinderen? Samenwerking met een andere organisatie binnen een creatief project? Maak gebruik van de subsidieregeling voor Cultuur van de gemeente Raalte.

De projectsubsidie Cultuur stimuleert een vernieuwend en samenhangend cultureel aanbod, laagdrempelige activiteiten voor een brede doelgroep, cultureel ondernemerschap en cultuur educatieve projecten (voor met name kinderen). De regeling bestaat uit een 50% financiering met een maximum van vierduizend euro; de andere helft van de financiering dient via een ander kanaal verkregen te worden.

De cultuursubsidie aanvragen
De aanvragen kunnen het gehele jaar door worden aangevraagd. Echter, de aanvragen voor de projectsubsidie cultuur die hoger zijn dan €1.251 worden drie keer per jaar beoordeeld; in maart, juni en oktober. Aanvragen voor de beoordeling van oktober dienen voor 1 oktober binnen te zijn. Wilt u de gemeentelijke subsidie aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier op raalte.nl/subsidies in. Hier vindt u ook de toetsingskaders waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. De aanvraag, met projectplan en –begroting, wordt vervolgens beoordeeld door de Culturele Adviesraad Raalte. Op basis van dit advies neemt de gemeente een besluit over het toekennen van de subsidie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de subsidie? Of bent u nog op zoek naar aanvullende mogelijkheden om uw cultuurproject te financieren? Neem dan contact op met de cultuurmakelaar van de gemeente Raalte, Eléon de Haas. U bereikt Eléon de Haas via raalte@cultuurmakelaar.com of 06 – 23040169.